پرسش خود را بپرسید

دستور زبان "ای" در کنار "ه"

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٢٠

کدام موردصحیح است ؟ 

  1. حکیم نامی ای بود 
  2. حکیمی نامی بود 
١,٠٧٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٦

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

به نظر من گزینه ۲ درسته. حکیمی نامی بود.

٣٢٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٣
تاریخ
٥ ماه پیش

هر دو درست‌اند. این "یای" مفرد و نکره‌ست. در دستورزبان فارسی، هم  بعد صفت و هم بعد موصوف می‌تونه بیاد؛ در مثال شما، دستورخط فرهنگستان می‌گه "نامی‌ای" درسته (و خودش مثال "کشتی‌ای" رو آورده) اما قدما "نامیی" می‌نوشتند. این بیت سعدی رو ببینید:

فرشته‌ای تو بدین روشنی نه آدمیی (که در دستورخط امروز "آدمی‌ای" می‌نویسیم طبق فرهنگستان)

٩,١٤٧
طلایی
٢
نقره‌ای
١٥٩
برنزی
٨٠
تاریخ
٥ ماه پیش

گزینه دو درست 

است 

١٠٣,٢٥٧
طلایی
١١٤
نقره‌ای
٢٣٧
برنزی
٣٠٧
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما