برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Dark Light

Dark Light ALL THE BEST FOR YOU ♡♡♡♡♡

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ✳ a very annoying catch phrase, normally said by immature freshmen, that is used to down-play the fact that the speaker of the phrase isn't as good a ... ١٤٠٠/٠٥/٠٦
|

2 نیمه نهایی ١٤٠٠/٠٥/٠٦
|

3 صفت
تلفظ :
مِ دی وُل 🇺🇸
مِدی ایوُل 🇬🇧
قرون وسطایی

[more medieval; most medieval]
1 : of or relating to the Middle Ages : o ...
١٤٠٠/٠٥/٠٦
|

4 These Persons are grounded and pragmatic : این افراد باثبات و اهل عمل هستند ١٤٠٠/٠٥/٠٥
|

5 Fam : رفیق - مشتی - داشی
Fem : زنانه یا کوناه شده feminine

Replace Emery with Ragnar
Emery feels more fem to me
١٤٠٠/٠٥/٠٥
|

6 ۱. پاپیون
۲. کمان (arrow میشه پیکان یا تیر)
۳. تعظیم کردن - خم شدن
١٤٠٠/٠٥/٠٥
|

7 سعی خوبی بود ١٤٠٠/٠٥/٠٥
|

8 —used to express criticism or disagreement in a polite way


You must serve me
? If i
١٤٠٠/٠٥/٠٥
|

9 اسکاندیناویایی ١٤٠٠/٠٥/٠٥
|

10 نِ فِلیکس
اپ تماشای فیلم
١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

11 She is living the dream. Never have i been more jealous of a person
زندگی رویایی داشتن - عالی زندگی کردن
١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

12 ضد زنانه - زن ستیزانه
Misogyny : تنفر از زنان - زن ستیزی
Misogynist : زن ستیز - کسی که از زنا متنفره
Misogynistic : زن ستیزانه

Mi ...
١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

13 Don't fuck up so you stay safe and more important, alive for rest of your life : گند نزن تا برای بقیه عمرت هم ایمن باشی و البته زنده ١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

14 ۱. جهنم
۲. پیشوند تاکیدی (قبل از رد یا تایید میاد. مثلا yes یا no)
گاهی فقط میگن hell که از بقیه جمله میشه فهمید منظورش بله است یا خیر
١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

15 اولا - اول از همه
همون firstly یا first of all هستش
ولی این نسخه باحالترشه
١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

16 توهین کردن بهت
اِ اینسالچو
١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

17 حوصله نداشتن - بی حوصله بودن
Reserve for when you're just out of patience with someone
١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

18 When you're too lazy to write motherfucking or want to sound more ghetto.
"She was too muhfuckin' lazy, didn't do shit. So I shoved her ass off th ...
١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

19 to leave or depart
Head out is an informal verb meaning to leave or depart. Head out is often used in reference to a planned departure or as a way ...
١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

20 بیرون کشیدن از چیزی (چه از پریز چه از هر سوراخی حتی باسن)
One unplugs the razor : یکی از برق بکشه این ریش تراشو

verb
1.
disconnect ...
١٤٠٠/٠٥/٠٣
|

21 Back the, expressing your emotions was quite scandalous. But time changes
ننگین / خفت بار / رسوایی آور / شرم آور
١٤٠٠/٠٥/٠٣
|

22 منظور همون کُس و واژنه / pussy
That's their way of showing their superiority by pounding our birth hole
١٤٠٠/٠٥/٠٣
|

23 noun
a series of deliberate actions or responses planned for psychological effect on another, typically for amusement or competitive advantage.
١٤٠٠/٠٥/٠٣
|

24 بازی فکری ١٤٠٠/٠٥/٠٣
|

25 دق دلیت رو سر کسی خال کردن - عقده و خشم خود را سر کس دیگری شکوندن
🔫🔫But if you get mad but you're confused and take it out on me I'mma pew pew
١٤٠٠/٠٥/٠٣
|

26 ✳A slut is a person who is known to have had sex many times with different
individuals.

✳✳
A person that has promiscuous sex. Someone w ...
١٤٠٠/٠٥/٠٢
|

27 The feeling of parachuting is indescribable
غیرقابل توصیف
١٤٠٠/٠٥/٠٢
|

28 دارنده
مثلا میگن کسی رو میشناسی اسمش مایکل باشه ؟ میگه آره
Michael Jackson would be a famous bearer of this name
١٤٠٠/٠٥/٠٢
|

29 1 : not having or exhibiting good taste: such as. a : marked by cheap showiness : gaudy a tacky publicity stunt a tacky outfit. b : marked by lack of ... ١٤٠٠/٠٥/٠٢
|

30 کسی که مشکل روحی روانی داره - قاطی - کس وضع - خل وضع
adjective
mentally unbalanced; deranged.
"the violent acts of unhinged minds"

١٤٠٠/٠٥/٠٢
|

31 ✔کلوسِست
❌کلوزِست

KLOW

suhst
١٤٠٠/٠٥/٠٢
|

32 one that soled shoes or boots ١٤٠٠/٠٥/٠٢
|

33 تلفظ :
yoo. NEEK
١٤٠٠/٠٥/٠٢
|

34 Mission : مِشِن
Machine : مِ شین
١٤٠٠/٠٥/٠٢
|

35 به نکته ی خوبی اشاره کردی ١٤٠٠/٠٥/٠٢
|

36 واقعا-دقیقا-حقیقتا-به راستی
معمولا تک و تنها میادش و بعدش یه نقطه میاد. تقریبا مثل periodt میمونه
١٤٠٠/٠٥/٠٢
|

37 کیر برنجی - کیر کوچولو
? Hey ricedick can you fuck off
١٤٠٠/٠٥/٠١
|

38 ضد حمله (توی فوتبال شنیدید این عبارت رو)
در امور نظامی هم کاربرد داره
١٤٠٠/٠٥/٠١
|

39 It means that someone has made an assumption about that person, and that person thinks their assumption is way off. It's usually said in a humorous, ... ١٤٠٠/٠٥/٠١
|

40 🔴Completely incorrect, mistaken, or misinformed

🔵? What is the meaning of "bold of you to assume" huh
It means that someone has made an ...
١٤٠٠/٠٥/٠١
|

41 این لغت معانی خیلی زیادی داره :
۱. چیزی (مانند موقعیت یا مجموعه ای از شرایط) که در آن چیز دیگری ایجاد یا شکل می گیرد
۲. چیزی شبیه الگویی از خط ...
١٤٠٠/٠٥/٠١
|

42 اِنَدِمی ١٤٠٠/٠٥/٠١
|

43 Social networking website owned and operated by Google

Orkut was a social networking service owned and operated by Google in its later years. ...
١٤٠٠/٠٥/٠١
|

44 مدرسه تابستونی ١٤٠٠/٠٥/٠١
|

45 نی یُ ناتسی
نازی مدرن / به آدمایی اشاره داره که واقعا هیولا و نژاد پرست و خودخواه و بد طینت هستن و امروزه زندگی میکنن ولی ربطش میده به نازی ها
١٤٠٠/٠٥/٠١
|

46 تلفظ : ur.VAAIN اِرواین
یکی از شهرهای کالیفرنیا
١٤٠٠/٠٥/٠١
|

47 سَنِ مانِکا ١٤٠٠/٠٥/٠١
|

48 Concrete : بتُن یا بتون
Cement : سیمان
Sand : شن / ماسه
١٤٠٠/٠٤/٣١
|

49 noun
INFORMAL
respect or credit due to a person.
"Erika gets props for the great work she did on the music"
احترام و ارزش - عرض ادب
١٤٠٠/٠٤/٣١
|

50 احمق - کودن - سبک سر

What do you think about adonis ?

This name makes me think of a dimwitted, muscular, arrogant male model who parade ...
١٤٠٠/٠٤/٣١
|