A L C Y O N E U S

A L C Y O N E U S ALL THE BEST FOR YOU ♡♡♡♡♡

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهnail٢٣:١٨ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🌈 NAIL ۱. ناخن ۲. میخ 🌈 TRUNK ۱. تنه درخت ۲. خرطوم ( فیل ) 🌈 DATE ۱. خرما ۲. قرار عاشقانه 🌈 DROP ۱. قطره ۲. انداختن 🌈 DRIP ۱. قطره ۲. افتاد ... گزارش
0 | 0
irreversible mistakes١٨:٣٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨Irreversible یعنی : باطل نکردنی ( یا نشدنی ) ، برگشت ناپذیر، غیرقابل پژوهش خواهی، تغییرناپذیر، برنگشتنی، جبران ناپذیر ◀️ Irreversible mistakes have ... گزارش
0 | 0
nakba١٤:٣٧ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨مهاجرت دسته جمعی فلسطینی ها در سال ۱۹۴۸ ( به عربی: الهجرة الفلسطینیة ) یا در اصطلاح رایج اعراب نکبت ( به عربی: النکبة ) هنگامی رخ داد که حدود ۷۲۵ هزا ... گزارش
0 | 0
let your hair down١٤:١٩ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨آرام و خونسرد باشگزارش
0 | 0
my gut tells me١٤:١٨ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨حسم بهم میگهگزارش
0 | 0
غیر اخلاقی١٠:٠٥ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨Unethical - Immoral - Vile - Incedentگزارش
0 | 0
sia ferox٠٢:٥٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨گونه هایی شبیه به جیرجیرک ولی خیلی بزرگگزارش
2 | 0
land animals٠١:٣٠ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨حیوانات چی که روی قاره ها و نه درون آب ها زندگی میکنندگزارش
2 | 0
photogenic١٨:٥٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧خوش عکس - کسیکه تو عکسا خوب میفته ◀️ Bald eagles are ridiculously photogenicگزارش
2 | 0
coherent١٨:٣٠ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧قابل فهم - منطقی - درست و درمون ◀️ Why can't half of the people in this comment section form a coherent sentence. - a person who ended a question w ... گزارش
2 | 0
godspeed١٣:١٩ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧خدا در این مسیر یار و همرات باشه an expression of good wishes to a person starting a journey. ◀️ You're very blessed and fortunate young man. Godspe ... گزارش
2 | 0
brodie٠٢:٠٦ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧◀️ Man I feel like Afghan vlogs gonna do numbers. can't wait Brodieگزارش
2 | 0
natural habitat٠١:٠٩ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧زیستگاه طبیعی ∆ a basic white girl in her natural habitat. the streetsگزارش
2 | 0
cuteness overload٠١:٠٦ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧and overload of cuteness, when something or someone is so super cute that there is no word for, now there is Example: a person, a baby, a couple, a ... گزارش
2 | 0
under the spotlight٠٥:١٥ - ١٤٠٢/٠٣/٠٦زیر نورافکن ( در واقع معنی اش میشه وقتی کسی یا چیزی تمام توجهات را به خودش جلب میکنه ) ◀️ BREAKING | US ambassador says South Africa gave weapons, ... گزارش
7 | 0
poor choices٠٥:١٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٦انتخاب های ضعیف/بد/غلط ◀️ BREAKING | US ambassador says South Africa gave weapons, ammunition to Russia for Ukraine war Countries are free to align ... گزارش
5 | 0
inarable١٨:٠٦ - ١٤٠٢/٠٣/٠٥adjective 1 [more arable; most arable] : suitable for farming : able to produce crops ◀️The family is selling several acres of arable land. 2 Brit : ... گزارش
5 | 0
arable١٨:٠٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠٥adjective 1 [more arable; most arable] : suitable for farming : able to produce crops ◀️The family is selling several acres of arable land. 2 Brit : ... گزارش
5 | 0
ravenous١٧:١٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٥PARCHED = very thirsty RAVENOUS = very hungryگزارش
5 | 0
parched١٧:١٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٥PARCHED = very thirsty RAVENOUS = very hungryگزارش
5 | 0
unanimous١٦:٥٠ - ١٤٠٢/٠٣/٠٥unanimous \ yu̇ - ˈna - nə - məs \ adjective 1. in complete agreement 2. acting together as a single undiversified whole ◀️ Infantino’s support, t ... گزارش
5 | 0
adumbrate٠١:٥٠ - ١٤٠٢/٠٣/٠٥🔴 What It Means Adumbrate is a formal verb with several meanings that all have to do with figurative shadows. It can mean “to foreshadow vaguely, ” ... گزارش
7 | 0
relegate٠١:٤٥ - ١٤٠٢/٠٣/٠٥relegate \ ˈre - lə - ˌgāt \ verb 1. assign to a lower position; reduce in rank 2. assign to a class or kind 3. refer to another person for decisi ... گزارش
7 | 0
play oblivious١٣:٠١ - ١٤٠٢/٠٣/٠٤خود را به فراموشی و ندانستن زدنگزارش
7 | 0
business days١٠:٤٨ - ١٤٠٢/٠٣/٠٣روزهای کاری Reaction took 7 - 8 business daysگزارش
9 | 0
mantra١٨:٠٩ - ١٤٠٢/٠٣/٠١mantra \ ˈm�n - trə \ noun 1. a commonly repeated word or phrase 2. ( Sanskrit ) a “sacred utterance” in Vedism; one of a collection of orally tran ... گزارش
12 | 0
لش٢١:٤٦ - ١٤٠٢/٠٢/٣١( لباس ) گشاد و شل که چسب بدن نیست ( فرد ) کسیکه دنیا به یه ورش هم نیست و مثلاً خیلی خفنهگزارش
18 | 1
hebrew٢١:١٤ - ١٤٠٢/٠٢/٣١Hebrew : عبری Jewish : یهودی Israeli : اسراییلیگزارش
18 | 1
indus valley civilization١٢:٢٢ - ١٤٠٢/٠٢/٣١Indus Valley Civilisation Bronze Age civilisation in South Asia The Indus Valley Civilisation ( IVC ) , also known as the Indus Civilisation was a B ... گزارش
18 | 1
چنگیزخان٠٦:١١ - ١٤٠٢/٠٢/٣١تلفظ : گِنگیس کان گِنگِس کان چنگیز خیلی بیشتر از تنها یک مرد وحشی وحشی یا خشن بود. چنگیزخان با نام اصلی تِموجین فارغ از ذره ای شک جزو ۳ قدرتمندترین ... گزارش
25 | 1
hammurabi٠٠:٣٤ - ١٤٠٢/٠٢/٣١حمورابی ( به اکدی ( برگرفته از اموری ) : Ammurāpi ) ششمین شاه بابل از سال ۱۷۵۰ تا ۱۷۹۲ پیش از میلاد ( ۴۲ سال ) بود. او پس از کناره گیری پدر خود، امپر ... گزارش
23 | 0
alexander٢٠:١٢ - ١٤٠٢/٠٢/٣٠فرماندار جنگی مقدونیه ای اسکندر معروف به اسکندر بزرگ، فرماندهٔ سپاه مکدونی بود که از سال ۳۳۶ قبل از میلاد تا سال ۳۲۳ قبل از میلاد حکومت کرد. او، نه ... گزارش
25 | 0
alexander the great٢٠:٠٣ - ١٤٠٢/٠٢/٣٠اسکندر مقدونیگزارش
25 | 0
censure١٩:٢٠ - ١٤٠٢/٠٢/٣٠🔴 To censure someone is to formally criticize or reprimand them for an act or failure, especially from a position of authority. ◀️ He was censured ... گزارش
25 | 0
nebuchadnezzar١٦:١٧ - ١٤٠٢/٠٢/٣٠nabucodonosor یا دقیق تر Nebuchadnezzar II که به پارسی ( نَبوکَدنَصَر دوم یا نبوکدنزر دوم ) ترجمه شده، دومین پادشاه امپراتوری بابلی نو بود که از مرگ ... گزارش
25 | 0
nabucodonosor١٦:١٦ - ١٤٠٢/٠٢/٣٠nabucodonosor یا دقیق تر Nebuchadnezzar II که به پارسی ( نَبوکَدنَصَر دوم یا نبوکدنزر دوم ) ترجمه شده، دومین پادشاه امپراتوری بابلی نو بود که از مرگ ... گزارش
25 | 0
cadence١٤:١٥ - ١٤٠٢/٠٢/٣٠noun 1 : a regular beat or rhythm [count] the steady cadence of the drums [noncount] Oars moved back and forth in smooth cadence. 2 [count] : the wa ... گزارش
25 | 0
epicure١٤:٠٣ - ١٤٠٢/٠٢/٣٠EH. puh. kyoor شخصی که از غذا و نوشیدنی خوب لذت می برد.گزارش
25 | 0
sorry to see you go٠٤:٥٣ - ١٤٠٢/٠٢/٣٠Sorry to see you go. Goodbye متأسفم از رفتنت - متأسفانم که داری میریگزارش
25 | 0
drift away٠١:٥٩ - ١٤٠٢/٠٢/٣٠( دین ) ترک کردن - دور انداختن - کنار گذاشتن - سرد شدن از - دور شدن ∆For believers, It actually hurts to see how many people drift away from God and ... گزارش
28 | 0
your excellency٠١:١٩ - ١٤٠٢/٠٢/٣٠Your Highness/Greatness/Excellency عالیجناب - قربان - اعلی حضرتگزارش
25 | 0
private account١٨:١٢ - ١٤٠٢/٠٢/٢٩حساب شخصی/خصوصی ?Why do you have your Instagram ( on ) private : چرا اینستات خصوصیه؟گزارش
25 | 0
i second that٠٢:٣٣ - ١٤٠٢/٠٢/٢٩I agree I support thatگزارش
28 | 0
p star٢٣:٥٨ - ١٤٠٢/٠٢/٢٨پورن استار بازیگر فیلم سوپر Mia Khalifa is a p starگزارش
25 | 0
how's life٢٣:٤٦ - ١٤٠٢/٠٢/٢٨همون How are you هست. داری میپرسی زندگی چطوری پیش میره، حالت چطورهگزارش
25 | 0
over budget١٩:٤٧ - ١٤٠٢/٠٢/٢٧It's way over our budget : خیلی گرونه / پولمونر نمی رسهگزارش
32 | 0
circle of friends١٩:٣٤ - ١٤٠٢/٠٢/٢٧How big is your circle of friends ? حلقه دوستانت تا چه حد بزرگ و وسیعه ؟ ( چندتا دوست داری؟ )گزارش
30 | 0
matrilineal١٩:٣٣ - ١٤٠٢/٠٢/٢٧مثلاً یهودیت یک دین Matrilineal هست و از مادر به فرزند به ارث میرسهگزارش
28 | 0
unveil١٩:٣١ - ١٤٠٢/٠٢/٢٧وقتی صورت یکنفر ماسک باشه، با روش کلا پوشیده شده باشه و یا اصلا یک شی و چیز پوشیده، اگر پارچه یا هر چیزی که باعث شده فرد یا شی مورد نظر مخفی بماند را ... گزارش
28 | 0
behind the times١٧:٠٥ - ١٤٠٢/٠٢/٢٧دِمُدِه - از دور خارج شده - منسوخ شدهگزارش
28 | 0