پرسش خود را بپرسید

ترجمه‌ی متن I believe the results of the investigation...

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٢٦١

I believe the results of the investigation show you in a very poor light indeed 

٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١

٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

• ترجمه : من معتقدم که نتایج تحقیقات شما را در یک وضعیت بسیار ضعیف نشان می دهد •

تاریخ
٣ ماه پیش

با توجه به به بررسی های به عمل آمده معتقدم که شما  مانیفست قابل توجهی ندارید.

دقت کنید❗❗📖🖋️⬇️

در جمله کلمه  [[Investigation]] معنای بررسی و تحقیق می دهد اما  نه به معنای قضایی و اطلاعات و امنیتی ...❗

لزومی ندارد  با خلط کلمات باهم دیگر  مانند Poor   , Investigation, Believe  که هرکدام در جای خود معنای بسیار زیادی دارند  ترجمه را از اصل ترکیب و همگن بودن ریتم  جمله اصلی تغییر دهید.

زمانی که شخصی در  انتظار نتیجه مصاحبه شغلی یا فرصت مطالعاتی است  کارفرما  گرچه حرف (I) اول شخص مفرد سالم  بکار برده. اما در جمله مستتر و مجهول  شده. به نظر  باید تمرکز بیشتر نیز برروی مفعول صفت قید (مکان و زمان) داشته باشید.

ضمناً از طریق  Google Translate  لطفاً ترجمه نکنید....❗❗❗

٣٠٥,٧٦١
طلایی
١٨٢
نقره‌ای
٤٠٦
برنزی
٩٢٨
تاریخ
٣ ماه پیش

باور دارم که نتایج تحقیقات نشان میدهد که تو اتسان خوب و درستی نیستی‌.

show someone in a bad light = انجام دادن کاری که باعث شود دیگران فکر کنند ما انسان بدی هستیم.منابع :

1. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/show-someone-in-a-bad-light

2.https://www.ldoceonline.com/dictionary/show-somebody-in-a-good-bad-etc-light
٢٢٨,٠١٢
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠٠٥
برنزی
١,٠١٤
تاریخ
٣ ماه پیش

با سلام

معتقدم که نتایج تحقیق  شما را در وضعیتی بسیار ضعیف نشان خواهد داد

تاریخ
٣ ماه پیش

درود بر شما. یک اصطلاح در انگلیسی هست به سیمای زیر:

to show someone in a bad light

مانک :  یک تن را  بد نشان دادن

پس مانکِ آنچه شما نوشتید می‌شود:

«بنده باور دارم که برآیندهای پژوهش،  شما را  بد نشان می‌دهد.»

١,٧٨١,٣٦٨
طلایی
٩٣٧
نقره‌ای
٤,٩٦٩
برنزی
٤,٥٨٤
تاریخ
٣ ماه پیش

من باور دارم که تحقیقات نشان می دهد که شما سابقه خوبی ندارید 

بر اساس تحقیقی که روی شما انجام گرفته  من معتقدم  که  وضعیت شما تعریف چندانی ندارد .

٧٢٠,٥٢٠
طلایی
٦٠٦
نقره‌ای
١٥,٧٨٨
برنزی
٨,٥٥١
تاریخ
٣ ماه پیش

به نظرم نتایج تحقیقات به هیچ وجه به نفع شما نیست.

تاریخ
٣ ماه پیش

با سلام و احترام 

 معتقدم که نتایج تحقیق قطعاً شما را در وضعیت بسیار ضعیفی نشان می‌دهد

٣,٠٣٣
طلایی
١
نقره‌ای
٣٨
برنزی
١٤
تاریخ
٣ ماه پیش

اعتقاد دارم نتایج بررسی عملاً وِجهه‌ی خوبی از تو نشون نمیده.

١٩,٤٢٠
طلایی
١٥
نقره‌ای
٣٤٨
برنزی
١٥٥
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما