پرسش خود را بپرسید

مفهوم چرخ زنان در بیت"کمتر از ذره نه‌ای پست مشو مهر بورز / تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان"

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٣١٥

سلام منظور حافظ از چرخ زنان در بیت 

"کمتر از ذره نه‌ای پست مشو مهر بورز / تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان" 

چیه ؟

١,٩٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧٩

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

درود

رقصان ،گردان ،چرخان و سبکبار چون ذره درهوای  رسیدن به خورشید  (سرا پرده وصال )

١٣,٤٨٩
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
٦ ماه پیش

از یک ذره گرد و غبار کمتر نیستی که خود را به خورشید می‌رساند. خود را فرومگذار و عاشق باش تا در حال رقص و چرخش به سراپرده خورشید برسی.

١٨,٦١٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٩١
برنزی
١٢٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما