پرسش خود را بپرسید

فرق بین (cut و cut up) و (pull و pull up)

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٢١٢

فرق بین cut و cut up

فرق بین pull و pull up

٢٠٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٣

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Cut = بریدن، خراشیدن

Cut up = ریز ریز کردن، زخمی کردن، جاده ناهموار،دلخور کردن (اصطلاح)، دلقک بازی درآوردن (اصطلاح)

Pull = کشیدن

Pull up = چیدن، جلوگیری کردن، ماشین را کنار خیابان متوقف کردن، حرکت بارفیکس

١٢,٧٧٤
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٠٨
برنزی
٢٨
تاریخ
٧ ماه پیش

up، معنی فعل رو تشدید میکنه. cut up یعنی خیلی برید، پاره شد جر خورد. . . 

طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما