پرسش خود را بپرسید

ترجمه‌ی واژه‌ی fair در جمله‌ی زیر

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
٢٥

These facts-and they are facts well known to almost everyone who knew Mr. Carnegie—give you a fair idea of what the reading of this book may bring to you

٨١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥٣

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

این حقایق و آنها حقایقی هستند که تقریباً برای همه کسانی که آقای کارنگی را می‌شناختند، کاملاً شناخته شده هستند - به شما ایده خوبی از آنچه خواندن این کتاب ممکن است برای شما به ارمغان بیاورد، می‌دهد

fair: منصفانه 

٢,٢١٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٠
برنزی
٢٧
تاریخ
٤ هفته پیش

پاسخ شما