پرسش خود را بپرسید

ترجمه‌ی عبارت Do you have a drug plan

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٢٩

Do you have a drug plan

١,٠٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٨

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

عبارت "Do you have a drug plan" به فارسی میتواند به "آیا برنامهای برای داروها دارید" ترجمه شود. این عبارت معمولاً در زمینههای پزشکی و بیمه استفاده میشود و به برنامهای اشاره دارد که در آن داروها و هزینه های مربوط به آنها پوشش داده میشوند.

٢٠,٩٨٨
طلایی
٣٠
نقره‌ای
٤٤٨
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما