پرسش خود را بپرسید

ترجمه روان فارسی به انگلیسی

تاریخ
٥ روز پیش
بازدید
١١٧

بدیهی است شمشیر نماد توان دفاعی جامعه اسلامی است. پس قوام اسلام بر توان دفاعی مسلمانان استوار است.

بنابراین حفظ نظام جمهوری اسلامی، فراتر از حوزه ی نظامی است و همه ی مسلمانان به عنوان یک تکلیف شرعی، باید در قلمرو فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به دفاع از اسلام برخیزند و این امر از مصادیق دفاع همه جانبه است.

١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

It is evident that the sword symbolizes the defensive power of the Islamic community. Thus, the stability of Islam is founded upon the defensive capabilities of Muslims.  Therefore, the preservation of the Islamic Republic system goes beyond the military domain, and all Muslims, as a religious duty, must rise to defend Islam in the cultural, political, and economic spheres. This act is an example of comprehensive defense.

٤,٥٤٤
طلایی
٤
نقره‌ای
٩٤
برنزی
٤٣
تاریخ
٥ روز پیش

It is Obvious, that the sword is a symbol of the defense power of the Islamic society.So, the stability of Islam is based on the defense power of Muslims. Therefore, maintaining the system of the Islamic Republic is beyond the military sphere, and all Muslims must stand up to defend Islam in the cultural, political and economic spheres as a Shariah duty, and this is an example of all-round defense.

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ روز پیش

"It is self-evident that the sword symbolizes the defensive power of the Islamic community. Therefore, the strength of Islam is firmly rooted in the defensive power of Muslims. Hence, safeguarding the Islamic Republic system transcends the military domain, and all Muslims, as a religious duty, must rise to defend Islam in the cultural, political, and economic realms, and this constitutes one of the aspects of comprehensive defense."

٢٩٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
٤ روز پیش

پاسخ شما