پرسش خود را بپرسید

ترجمه ی (حول چیزی متحد شدن ، برای یک چیز متحد شدن ) به انگلیسی

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٠٩

حول چیزی متحد شدن ، برای یک چیز متحد شدن 

به انگلیسی چی میشه؟

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

البته واژه hook up برای وسیله استفاده میشه 

اگر برای متحدشدن حول موضوع عقیده یا مسئله ای باشد میتواند از واژه  unite around  یا unify for هم استفاده کرد

٢٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٤
برنزی
٤
تاریخ
٢ ماه پیش

hook up the members  میشه همبستگی اعضا

٢٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٤
برنزی
٤
تاریخ
٢ ماه پیش

unite over something

٣٨,٥٢٩
طلایی
١٩
نقره‌ای
١٦٦
برنزی
١٨٦
تاریخ
٢ ماه پیش

اصطلاح: 

یکی برای همه و همه برای یکی

one for all and all for one

واژه‌ها  معادل متحد شدن:

Unite

Unify

Ally

Become one

ضرب‌المثل:

union is strength یک دست صدا ندارد/وحدت قدرت است

١٠,١٣٤
طلایی
٧
نقره‌ای
١٣٤
برنزی
٦١
تاریخ
٢ ماه پیش

اگه کلمه‌شو میخواید: unite 

اینم جمله‌ش:

 come together for a common purpose or action.

١,٢٩٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١٨
برنزی
٨
تاریخ
٢ ماه پیش

- to unite (for the same purpose).

- to incorporate (to reach the same goal).

- to coalesce /kəʊəˈlɛs/ (vb- intr) to unite or come together in one body or mass.

١٩,٠٧٠
طلایی
١٥
نقره‌ای
٣٣٨
برنزی
١٥٤
تاریخ
٢ ماه پیش

unit, federalize,combine,band

٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما