پرسش خود را بپرسید

اصطلاح رایج تر از hurry up

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
٢٤٤

به جای اصطلاح رایج تر از hurry up تو محاوره چی میشه استفاده کرد ؟

١,٢٣٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٤٣

٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Shake a leg

Make it snappy

Let's get a move on 

Already

get a wriggle on

And many other expressions and idioms. 

٢٥,١٩٢
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢١
برنزی
٩٣
تاریخ
٨ ماه پیش

فکرمیکنم rush رایجترباشه...

طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٢ ماه پیش

Com on

Laila Mardashty

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

Come on خیلی رایج تر است

Chop-chop

هم کاربرد دارد

٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٦ ماه پیش

Come on به نظرم

٧٧١
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٩
تاریخ
٨ ماه پیش

جایگزین‌های محاوره‌ای برای "hurry up" می‌توانند به تنوع مکالمات شما اضافه کنند. این عبارات معمولاً با ویژگی‌های محاوره‌ای و غیررسمی تری ارائه می‌شوند. در ادامه چند نمونه از جایگزین‌های محاوره‌ای برای "hurry up" آورده شده است:

  1. "C'mon!" (کامی بیا)
  2. "Let's move it!" (بیایید حرکت کنیم)
  3. "Get a move on!" (عجله کن)
  4. "Step on it!" (روی دستها قرار بده)
  5. "Get your skates on!" (دوچرخه‌هات رو بیار بيرون)

این عبارات در مکالمات روزمره و محاوره‌ای برای بیان نیاز به سرعت در انجام کارها مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانند به کمک ایجاد تأثیر واژگانی متنوعی باشند.

٤,٩٨٣
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٨ ماه پیش

shake a leg:  used to tell someone to hurry or act more quickly

تاریخ
٨ ماه پیش

با سلام دوست عزیز. Come on 

٣,٤٢٧
طلایی
١
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٩
تاریخ
٨ ماه پیش

come on = عجله کن

٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٨ ماه پیش

پاسخ شما