پرسش خود را بپرسید

معنی 𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝑰 𝒍𝒐𝒔𝒕 𝒊𝒏 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆,𝑰 𝒈𝒐𝒕 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈𝒆𝒓!

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١,٦١١

معنیش لطفاً 

‌‌𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝑰 𝒍𝒐𝒔𝒕 𝒊𝒏 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆,𝑰 𝒈𝒐𝒕 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈𝒆𝒓!

٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣

١٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سلام

Every time I lost in my life I got stronger

هر بار که تو زندگیم شکست خوردم  قوی تر

 (راسخ تر)  شدم

٣,٩٦٠
طلایی
٤
نقره‌ای
٨٨
برنزی
١١
تاریخ
٦ ماه پیش

**ترجمه رسمی تر: **

"هر بار که در زندگی‌ام شکست خوردم، قوی‌تر شدم!"

**ترجمه محاوره‌ای:**

"هر دفعه که تو زندگی باختم، قوی‌تر شدم!"

این جمله دارای چند نکته مهم است:

“Every time I lost in my life” - این بخش به این اشاره دارد که هر بار که فرد در زندگی خود با چالش یا شکست مواجه شده است.

“I got stronger!” - این بخش بیانگر این است که فرد هر بار که با چالش مواجه شده، قوی‌تر و مقاوم‌تر شده است. یعنی این چالش‌ها و شکست‌ها باعث رشد و تقویت او شده‌اند.

به طور کلی، این جمله یک پیام مثبت و امیدوارکننده را منتقل می‌کند.  بیان می‌کند که حتی زمانی که فرد در زندگی خود با مشکلات و شکست‌هایی مواجه می‌شود، این تجربیات منجر به قوی‌تر شدن و رشد او خواهد شد. این نگرش مثبت و انعطاف‌پذیر می‌تواند به افراد کمک کند تا با چالش‌های زندگی بهتر کنار بیایند و از آنها درس بگیرند.

٤٨٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٨
تاریخ
٢ ماه پیش

معنیه کلیش: هر گاه تویه زندگیم شکست خوردم؛ قوی تر شدم! معنیه تیکه تیکش: Every time: هر گاه I lost: شکست خوردم In my life: تویه زندگیم I got stronger: قوی تر شدم

٣٤٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٦ ماه پیش

𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝑰 𝒍𝒐𝒔𝒕 𝒊𝒏 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆,𝑰 𝒈𝒐𝒕 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈𝒆𝒓!

همیشه وقتی تو زندگی‌م شکست می‌خورم قوی‌تر میشم.

٥٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٧
تاریخ
٦ ماه پیش

یعنی میگه هربار تو زندگیم باختم قوی تر بلند شدم

تاریخ
٦ ماه پیش

هربار که توی زندگیم گم شدم ، قوی تر شدم

٥,٩٦٠
طلایی
١
نقره‌ای
٥
برنزی
٣٨
تاریخ
٦ ماه پیش

هر وقت تو زندگیم باخت دادم قوی‌تر شدم!

٢٤,٨٣٩
طلایی
١٠
نقره‌ای
٥٢٢
برنزی
٢٠٥
تاریخ
٦ ماه پیش

هروقت در زندگی گمراه شدم قوی تر شدم.

هروقت در زندگی راهمو پیدا کردم قوی تر شدم.

١,٥٦٦
طلایی
١
نقره‌ای
٢٣
برنزی
٨
تاریخ
٦ ماه پیش

هر وقت که در زندگیم از دست دادم،قوی تر شدم

تاریخ
٦ ماه پیش

در تمام مدت زندگیم  ، ازدست داده ام.(همه چیزو از دست دادم)  

من قوی تر شدم !

طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٦ ماه پیش

هر بار که در زندگیم باختم قوی تر شدم

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٦ ماه پیش

هر بار  در  زندگی باختم، قوی تر شدم.

تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما