پرسش خود را بپرسید

معنی "you cross the line "

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٧١٧

سلام اصطلاح محاوره ای 

 "you cross the line "

یعنی چی؟

١,٨٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٢

١٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

به طور معمول عبارت "You Cross the Line" یا "You Crossedthe Line به این معنی هستش که : "از حد و حدود خودت عبور کردی" ... اما اگر بخوایم به طور فارسی سازی شده معنی کنیم میشه گفت : "پات رو از گلیم ات دراز تر کردی"

٢٤٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٤
تاریخ
٦ ماه پیش

پا را از گلیم دراز تر کردن

از حد خود فرا تر رفتن

از خطوط قرمز فراتر رفتن

تاریخ
١ هفته پیش

میشه دیگه شورش رو در اوردی

تاریخ
٤ ماه پیش
ازحد خودت عبور کردی
٧٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦
تاریخ
٥ ماه پیش

یعنی از حد خودت گذشتی

٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٦ ماه پیش

یعنی پاتو از حد بیرون گذاشتی. کنایه از رد کردن یک خط قرمز

٩٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥
تاریخ
٦ ماه پیش

you crossed the line

از حد گذروندی!

از حد رد کردی!

پاتو از گلیمت درازتر کردی!

از خط قرمز   رد شدی!

٢٤,٨٣٧
طلایی
١٠
نقره‌ای
٥٢٢
برنزی
٢٠٥
تاریخ
٦ ماه پیش

بسته به موضوع میتونه معنی متفاوتی داشته باشه
 

برای مثال:

You talked about his wife, you cross the line

راجع به خانمش صحبت کردی، خط قرمز رو رد کردی


 

یه مثال دیگه:

He crossed the line, he searched the restricted area to find more evidence.
 

او احد و مرز رو رد کرد و منطقه ممنوع رو جستجو کرد تا مدارک بیشتری رو پیدا کنه.

٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٦ ماه پیش

سلام

۱. پاتو از گلیمت درازتر کردی!

۲. شورشو درآوردی!

٣٠,٣٤٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٤
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

سلام

از خطِ قرمز عبور کردی یا در واقع از حد و مرزت  فراتر رفتی

١٤٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٦ ماه پیش

"از حدت گذشتی" یا "پا تو از گلیمت درازتر کردی"

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٦ ماه پیش

از حد گذروندن

شورش رو درآوردن

از خط قرمز عبور کردن

بستگی به کانتکس قبل و بعدش داره...

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٦ ماه پیش

خط قرمز(حد و حدود) رو رد می کنی

یا پات رو از گلیمت درازتر می کنی

تاریخ
٦ ماه پیش

از حد مجاز عبور کردی، از   حد و اندازه مجاز گذشتی، از حدت تجاوز کردی، شورشو درآوردی، پاتو از  گلیمت درازتر کردی.

١,١٢٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٢٠
تاریخ
٦ ماه پیش

یعنی از خط قرمز عبور کردی

پاتو از حدت فراتر گذاشتی

١,٥٦٦
طلایی
١
نقره‌ای
٢٣
برنزی
٨
تاریخ
٦ ماه پیش

از حد مجاز عبور کردی،   خط قرمز رو رد کردی، از

حد و اندازه ای که باید رعایت میشد گذشتی، از حدت تجاوز کردی. 

١,١٢٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٢٠
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما