پرسش خود را بپرسید

معنی "you cross the line "

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٤٩٧

سلام اصطلاح محاوره ای 

 "you cross the line "

یعنی چی؟

٧٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٦

١٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

به طور معمول عبارت "You Cross the Line" یا "You Crossedthe Line به این معنی هستش که : "از حد و حدود خودت عبور کردی" ... اما اگر بخوایم به طور فارسی سازی شده معنی کنیم میشه گفت : "پات رو از گلیم ات دراز تر کردی"

٢٢٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٤
تاریخ
٣ ماه پیش

میشه دیگه شورش رو در اوردی

تاریخ
١ ماه پیش
ازحد خودت عبور کردی
٤٩٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٢ ماه پیش

یعنی از حد خودت گذشتی

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

یعنی پاتو از حد بیرون گذاشتی. کنایه از رد کردن یک خط قرمز

٩٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥
تاریخ
٣ ماه پیش

you crossed the line

از حد گذروندی!

از حد رد کردی!

پاتو از گلیمت درازتر کردی!

از خط قرمز   رد شدی!

٢١,٢٦٨
طلایی
٧
نقره‌ای
٤٤٩
برنزی
١٩٣
تاریخ
٣ ماه پیش

بسته به موضوع میتونه معنی متفاوتی داشته باشه
 

برای مثال:

You talked about his wife, you cross the line

راجع به خانمش صحبت کردی، خط قرمز رو رد کردی


 

یه مثال دیگه:

He crossed the line, he searched the restricted area to find more evidence.
 

او احد و مرز رو رد کرد و منطقه ممنوع رو جستجو کرد تا مدارک بیشتری رو پیدا کنه.

٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

سلام

۱. پاتو از گلیمت درازتر کردی!

۲. شورشو درآوردی!

١٧٨,٢٤٠
طلایی
١٢١
نقره‌ای
٢,٦٤٩
برنزی
٩٩٠
تاریخ
٣ ماه پیش

سلام

از خطِ قرمز عبور کردی یا در واقع از حد و مرزت  فراتر رفتی

١٢٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٣ ماه پیش

"از حدت گذشتی" یا "پا تو از گلیمت درازتر کردی"

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

از حد گذروندن

شورش رو درآوردن

از خط قرمز عبور کردن

بستگی به کانتکس قبل و بعدش داره...

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

خط قرمز(حد و حدود) رو رد می کنی

یا پات رو از گلیمت درازتر می کنی

تاریخ
٣ ماه پیش

از حد مجاز عبور کردی، از   حد و اندازه مجاز گذشتی، از حدت تجاوز کردی، شورشو درآوردی، پاتو از  گلیمت درازتر کردی.

تاریخ
٣ ماه پیش

یعنی از خط قرمز عبور کردی

پاتو از حدت فراتر گذاشتی

١,٥٥١
طلایی
١
نقره‌ای
٢٢
برنزی
٨
تاریخ
٣ ماه پیش

از حد مجاز عبور کردی،   خط قرمز رو رد کردی، از

حد و اندازه ای که باید رعایت میشد گذشتی، از حدت تجاوز کردی. 

تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما