پرسش خود را بپرسید

ترجمه I ended up doing for my degree

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٦٤

ترجمه 

I ended up doing for my degree 

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

عبارت "I ended up doing for my degree" به زبان فارسی به معنی "من در انتها به انجام کاری برای دریافت مدرک‌م" است. این عبارت نشان‌دهنده این است که فرد به دلیل تصمیم‌گیری یا موانعی که پیش‌روی او قرار گرفته است، در نهایت به انجام یک فعالیت خاص برای کسب مدرک یا دریافت مدرک تحصیلی رسیده است.

٦,١٥٩
طلایی
١
نقره‌ای
٣٩
برنزی
٦٩
تاریخ
٣ ماه پیش

من به این کار برای دریافت مدرک تحصیلی خود پایان دادم

یا

من به تلاش برای مدرک تحصیلی ام خاتمه دادم

٤٤,٠٥٧
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٥
برنزی
٣٠٣
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما