پرسش خود را بپرسید

Difference between bachelor and single

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٩٩

Difference between bachelor and single

٩٩٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٠

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

bachelor (مرد عزب): معمولا به مردانی اشاره دارد که از بعد مالی و اجتماعی قادر به ازدواج هستند ولی هنوز ازدواج نکرده اند. به مردانی که مطلقه یا بیوه هستند نیز اطلاق می یابد.

bachelorette: (مونث)

single (مجرد): به هر کسی که در رابطه ای عاطفی تعهدی ندارد یا ازدواج نکرده است طعلق می گیر،به عنوان مثال  مردان و زنان مجرد.

١٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

‏Bachelor به یک مرد اشاره دارد و نسخه مردانه "Spinster" است.  این کلمه البته کاملاً خنثی است و به اندازه "Spinster" (دختر ترشیده) توهین آمیز نیست. 

Single به معنی مجرد است و می‌تواند هم زن باشد و هم مردِ ازدواج نکرده.

١٨,٠٤٠
طلایی
١٣
نقره‌ای
٣١١
برنزی
١٥٢
تاریخ
٣ ماه پیش

bachelor میشه کسی که ازدواج نکرده. ولی ممکنه با کسی باشه. صرفا درمورد ازدواجه

ولی single یعنی کلا کسی تو زندگیش نیست. نه ازدواجی نه دوستی

٦,٤٥١
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٤
برنزی
١٠٢
تاریخ
٣ ماه پیش

Bachelor is a noun, meaning an unmarried man. Single (as used in the opinion polls) is an adjective, meaning not accompanied by another person.

Single can also mean unmarried. The "feminine" of bachelor is "spinster", but spinster is not really used any more. "Single" is preferable.

٧٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٩
تاریخ
٣ ماه پیش

The term "bachelor" typically refers to a man who has never been married, while the term "single" can refer to both men and women who are not currently in a committed relationship or married. In general, "bachelor" is more commonly used to describe men, while "single" is a more gender-neutral term. Additionally, "bachelor" can sometimes carry connotations of being eligible or available for marriage, while "single" simply describes someone's current relationship status.

٤٤,٣٤٨
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٦
برنزی
٣٠٩
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما