پرسش خود را بپرسید

چرا it depends on با s باید گفته بشه. subject دارا مگه?

تاریخ
١ هفته پیش
بازدید
١٩٩

چرا it depends on  با s باید گفته بشه. subject  دارا مگه?

٨٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥

١٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در اصطلاح گرامری، "it depends on" یک عبارت ثابت است که به معنای "این بستگی به... دارد" استفاده می‌شود. در این عبارت، "it" به عنوان ضمیر اشاره به موضوع یا شرایطی است که به آن اشاره می‌کنیم. برای مثال:

  • It depends on the weather. (این بستگی به هوا دارد.)
  • It depends on the situation. (این بستگی به وضعیت دارد.)

در این جملات، "it" به عنوان فاعل جمله عمل "depends" را انجام می‌دهد، و "on" نشان دهنده ارتباط با موضوعی مانند هوا یا وضعیت است.

٢,١٥٦
طلایی
١
نقره‌ای
٥١
برنزی
٥٤
تاریخ
١ هفته پیش

بله.  it  سابجکت جمله شماست. 
البته این جمله به تنهایی ناقصه و باید بگید:

It depends on sth 

مثال:

It depends on you 

معنی: به تو بستگی دارد.

یا بدون on  استفاده کنید: It depends
معنی: بستگی دارد

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش

👌👏👍
Well done

-
١ هفته پیش

همون it میشه subject اش

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش

چون dependفعله و it سوم شخص مفرده برای همین اس میگیره

She goes

He speaks

That explodes.

١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش

بله از  نظر دستور زبان  پایه،  It فاعل  و  depends فعل  است. در نتیجه چون در زمان حال ساده قرار دارد، depend   اس  (s) ضمیر سوم شخص می گیرد. البته این عبارت بیشتر اصطلاح است و باید همانطور که هست حفظ شود.

١,١٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١٢
برنزی
١٨
تاریخ
١ هفته پیش
سلام و عرض ارادت 

تو هر جمله ای ضمیر فاعلی سوم شخص he  , she  , it بیاد اول جمله فعل s  میگیره  تو این  جمله هم it  ضمیر فاعی  محسوب میشه بنابراین بعدش فعل باید s  بگیره

٢,٢١٥
طلایی
٢
نقره‌ای
٤٢
برنزی
٥
تاریخ
١ هفته پیش

فعل به صورت سوم شخص اومده به خاطر it

٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش

ضمیر it در اینجا subject هست و چون سوم شخص مفرد هست باید فعل s سوم شخص بگیرد!

٩٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٨
برنزی
٣
تاریخ
١ هفته پیش

بله این عبارتی که شما نوشتین دارای فاعل یا همون subject  هستش که فرمودین. در این عبارت، فاعل همون it  هستش که چون سوم شخص مفرد هستش، فعلی که براش میاد در انتهاش یک عدد s  اضافه میشه.

٦٩,٨٤٦
طلایی
٣٢
نقره‌ای
٢٤٣
برنزی
١٩٥
تاریخ
١ هفته پیش

it  ضمیر سوم شخص مفرده و به عنوان فاعل یا مفعول از آن استفاده می‌شود. به خاطر همین  در زمان استفاده از  it  در زمان حال ساده فعل s می‌گیره

٣,٨١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٠
برنزی
٣٨
تاریخ
١ هفته پیش

Hi.

"it" acts as subject here. Or am I not getting the point?

٩٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١٦
برنزی
٤
تاریخ
١ هفته پیش

 s  برای it  است

٢٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش

بله، فاعل دارد و آنهم it است که سوم شخص است و فعل بعد از آن s سوم شخص می‌گیرد.

١٠,٥٢٢
طلایی
٤
نقره‌ای
١٧٢
برنزی
١٣١
تاریخ
١ هفته پیش

فعل depend داره به ضمیر  مفرد  it اشاره می کنه.پس باید حتما  s بگیره که نشون بده فعلش هم مطابق با ضمیرش به صورت مفرد به کار رفته.

٢٢٠,٩٦٤
طلایی
٧٣
نقره‌ای
٩٤٨
برنزی
٩٨٧
تاریخ
١ هفته پیش

بله، سابجکت it است 

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ هفته پیش

پاسخ شما