پرسش خود را بپرسید

تست ادبیات کنکور

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٢٤

 در بيت

 «بلبل از گل بگذرد چون در چمن بيند مرا / بت پرستي کي کند گر برهمن بيند مرا»

 چه آرايه اي وجود دارد؟

٠ %

ايهام

٦٠ %

کنايه

٣ پاسخ
٠ %

حس آميزي

٤٠ %

اسلوب معادله

٢ پاسخ
١,١٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٧

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩,٦٥١
طلایی
٢
نقره‌ای
٢٦
برنزی
٧٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,٦٢٣
طلایی
١
نقره‌ای
٣١
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما