پرسش خود را بپرسید
١٦,٠٠٠ تومان پاداش این پرسش تعلق گرفت به

سوال فلسفه منطق کنکور

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١,١١٤

با توجه به نوع قضیه "این موجود یا انسان است یا حیوان"،چند مورد از قضایای زیر کاذب است ؟با دلیل بگید لطفا.

 • بعضی حیوان ها غیر انسان هستند 
 • بعضی غیر انسان ها حیوان هستند
 • هر حیوانی غیر انسان است
 • هیچ غیر انسانی حیوان نیست 

اگه با شکل بتونید توضیح بدید برام عکس اپلود کنید خیلی ممنون میشم .

١,٣٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٤

١٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

قضیه‌ی "این موجود یا انسان است یا حیوان" به این معنی است که مجموعه‌ی موجودات به دو زیرمجموعه‌ی "انسان‌ها" و "حیوانات" تقسیم می‌شود و این دو زیرمجموعه ناهمپوش (غیرمشترک) هستند. بر این اساس، قضایای داده شده را بررسی می‌کنیم:

 1. "بعضی حیوان‌ها غیر انسان هستند": صادق است، زیرا طبق فرض سؤال، مجموعه‌ی حیوانات و انسان‌ها جدا هستند و حیوانات، غیرانسان محسوب می‌شوند.
 2. "بعضی غیر انسان‌ها حیوان هستند": صادق است، چون مجموعه‌ی غیرانسان‌ها شامل حیوانات می‌شود.
 3. "هر حیوانی غیر انسان است": صادق است، با توجه به اینکه مجموعه‌های انسان و حیوان ناهمپوش فرض شده‌اند.
 4. "هیچ غیر انسانی حیوان نیست": کاذب است، زیرا طبق فرض سؤال، حیوانات بخشی از مجموعه‌ی غیرانسان‌ها هستند.

بنابراین، از میان چهار قضیه‌ی داده شده، فقط قضیه‌ی چهارم کاذب است و بقیه صادق هستند.

برای نمایش تصویری این موضوع، می‌توانیم از نمودار ون استفاده کنیم
در این نمودار، دایره‌ی A نشان‌دهنده‌ی مجموعه‌ی انسان‌ها و دایره‌ی B بیانگر مجموعه‌ی حیوانات است. همانطور که می‌بینید، این دو مجموعه ناهمپوش هستند و همه‌ی حیوانات در بیرون از مجموعه‌ی انسان‌ها قرار دارند.

امیدوارم این توضیحات به همراه نمودار ون، پاسخ شما را روشن ساخته باشد. در صورت داشتن هر گونه سؤال دیگری، مطرح کنید.

١٣,٩٤٩
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٥
برنزی
٧٨
تاریخ
١ ماه پیش
 1. بعضی حیوان ها غیر انسان هستند: این قضیه صحیح است، زیرا بعضی از حیوانات، مانند گربه‌ها و سگ‌ها، به عنوان حیوانات خانگی به انسان‌ها نزدیک هستند.
 2. بعضی غیر انسان ها حیوان هستند: این قضیه هم صحیح است. برخی از غیر انسان‌ها، مانند موجودات خیالی در افسانه‌ها یا شخصیت‌های کارتونی، در واقع حیوان هستند.
 3. هر حیوانی غیر انسان است: این قضیه کاذب است. زیرا انواع مختلفی از حیوانات وجود دارند که با انسان‌ها تفاوت دارند، مانند حشرات و ماهیان.
 4. هیچ غیر انسانی حیوان نیست: این قضیه هم کاذب است، زیرا زنده‌هایی مانند حشرات، پرندگان، و حیواناتی که در اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند، به این دسته تعلق دارند.

بنابراین، تنها دو قضیه اول درست است و دو قضیه دیگر کاذب هستند.

٤,٥٤١
طلایی
٣
نقره‌ای
١١٣
برنزی
٦٢
تاریخ
١ ماه پیش

سلام. اگر اشتباه نکنم، این«این موجود یا انسان است یا حیوان»  یک قضیه منفصله اتفاقیه هستش که بین دو طرف قضیه تباین ذاتی نیست و یه جاهایی میشه باهم جمع بشن (اگه منظور از  کلمه حیوان، حیوان منطقی باشد) لذا،

دو قضیه آخر ، کاذب هستند. 

قضیه سوم، «هر حیوانی  غیر انسان است»، کاذبه؛ چون «بعضی از حیوانها انسان هستند» قضیه صادق هستش.  (انسان ، حیوان ناطق است)  از آنجا که قضیه «بعضی از حیوانها، انسان هستند» درسته، اونوقت دیگه نمیشه گفت «هر حیوانی ، غیر انسان» است.

قضیه چهارم، «هیچ غیر انسانی حیوان نیست»، هم غلطه؛ چون«بعضی از غیر انسانها، حیوان هستند» صاق هستش. «حیوان»جنس هستش و انواع مختلفی از جمله انسان رو شامل میشه. پس وقتی «انسان، بعضی از حیوان باشد» آنگاه بعضی دیگر هم حیوان های دیگر هستند. لذا قضیه «هیچ غیر انسانی حیوان نیست» غلطه.

٣٩٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش

با توجه به قضیه “این موجود یا انسان است یا حیوان”، بررسی قضایای زیر به شرح زیر است:

  “بعضی حیوان ها غیر انسان هستند”: این قضیه صحیح است، زیرا حیوانات غیر از انسان هستند.

  “بعضی غیر انسان ها حیوان هستند”: این قضیه صحیح است، زیرا غیر از انسان، موجودات دیگری مانند حیوانات وجود دارند.

  “هر حیوانی غیر انسان است”: این قضیه صحیح است، زیرا تعریف حیوان به عنوان موجودی غیر از انسان است.

  “هیچ غیر انسانی حیوان نیست”: این قضیه کاذب است. زیرا موجودات غیر انسان، شامل حیوانات نیز هستند.

بنابراین، تنها قضیه شماره 4 “هیچ غیر انسانی حیوان نیست” کاذب است.

١٣,٥٤١
طلایی
١٧
نقره‌ای
٢٧٣
برنزی
١٤٧
تاریخ
١ ماه پیش

بعضی حیوان ها غیر   انسان هستند .  کاذب است باید می نوشتند همه حیوان ها  غیر انسان هستند.

٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

●بعضی حیوان ها غیر انسان هستند کاذبه چون گفته یا این موجود حیوانه‌ یا انسان پس چون گفته بعضی از اون ها این میشه کاذب 

●بعضی غیر انسان ها حیوان هستند اینم کاذبه چون بازم از لفظ بعضی استفاده کرد در صورتی که یا باید انسان باشه یا حیوان 

●هر حیوانی غیر انسان است این درسته 

●هیچ غیر انسانی حیوان نیست اینم که کاذبه چون هر غیر انسانی حیوان میشه طبق اینکه یا باید حیوان باشه یا انسان 

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

جمله اول که گویای بعضی حیوان ها غیر انسان هستند کاذب است چرا که حیوانی نیست که انسان باشد هرچه که انسان نیست حیوان است.

جمله دوم بعضی غیر انسان ها حیوان هستند کاذب است زیرا همه غیر انسان ها حیوان هستندبعضی نداریم

جمله سوم هر حیوانی غیر انسان است صحیح است 

و جمله چهارم هیچ غیر انسانی حیوان نیست کاذب است زیرا موجودات غیر انسان حیوان محسوب میشوند

تاریخ
١ ماه پیش

جمله اول: هرچه که انسان نیست، حیوان است: درست نیست. چون مثلا درخت، سنگ، رودخانه و . . . انسان نیستند و از طرف دیگه حیوان نیز نیستند.
جمله دوم: این جمله نیز به دلیل جمله اول نادرست است.
جمله چهارم هم همینطور به دلیل بالا نادرسته.

-
١ ماه پیش

طبق داروین و اندیشه های نوین نظریه تکامل و فر گشت و تکامل بعد روحی انسان درست است 

و حیات از دریا توسط موجودات تک سلولی شروع شده 

٨٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٢٢
تاریخ
١ ماه پیش

۱) بعضی حیوان ها غیر انسان هستند: این عبارت صحیح است زیرا موجودیت هایی وجود دارند که حیوان هستند اما انسان نیستند.

۲) بعضی غیر انسان ها حیوان هستند: این عبارت نیز صحیح است زیرا موجودیت هایی وجود دارند که غیر انسانی اما حیوان هستند.

۳) هر حیوانی غیر انسان است: این عبارت کاذب است زیرا برخی از حیوانات نیز انسان هستند مثل پستانداران.

۴) هیچ غیر انسانی حیوان نیست: این عبارت نیز کاذب است زیرا برخی از حیوانات غیر انسانی وجود دارند مثل ماهی ها و پرندگان.

در اینجا می‌توانیم با استفاده از دیاگرام ون، مواردی که کاذب هستند را مشخص کنیم (عکس‌هارو آپلود کردم).

پ.ن : مورد سوم هم از دو نمونه قبلی مشخص است که این عبارت کاذب است. 


١,٨٠٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١٥
برنزی
٢٠
تاریخ
١ ماه پیش
عکس پرسش
عکس پرسش
عکس پرسش

1. **بعضی حیوان ها غیر انسان هستند**: این قضیه **صحیح** است زیرا حیواناتی وجود دارند که انسان نیستند، مانند گربه‌ها و سگ‌ها.

2. **بعضی غیر انسان ها حیوان هستند**: این قضیه نیز **صحیح** است زیرا برخی از موجودات غیر انسانی، حیوان هستند، مانند پرندگان و ماهی‌ها.

3. **هر حیوانی غیر انسان است**: این قضیه **صحیح** است زیرا تعریف حیوان شامل هر موجود زنده‌ای می‌شود که انسان نباشد.

4. **هیچ غیر انسانی حیوان نیست**: این قضیه **کاذب** است زیرا بسیاری از موجودات غیر انسانی وجود دارند که حیوان هستند.

بنابراین، از میان قضایای داده شده، تنها قضیه چهارم کاذب است.

٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

تو صورت سوال گفته که بر اساس این قضیه داخل گیومه  پاسخ بدین نه بر اساس علم خودتون 

موجود یا انسان است یا حیوان

یعنی میتواند یکی از آن دو باشد

یا هردو باشد

یا هیچکدام نباشد 

تاریخ
١ ماه پیش

عزیز دلم

انسان در فلسفه حیوان ناطقه

در رنتیجه اومده یک‌ گونه از حیوانات رو با  کلیت در نظر گرفته

اولی : بله بعضی حیوانات غیر انسانند. مثل اسب شتر

دومی : خیر. در واقع با توجه به قضیه ما فقط در حال در نظر گرفتن حیواناتیم...همه غیر انسان ها حیوانند که عکس این قضیه هم صادقه

سومی:خیر. انسان حیوانه پس قضیه صدق نمیکنه

چهارمی :غلطه

تمام  غیر انسان ها حیوانند  و رابطه صدق نمیکنه

تاریخ
١ ماه پیش

در سوال گفته این موجود یا انسان است یا حیوان.

پس درباره غیر انسان و حیوان حرفی نزده، انسان را هم جزء حیوان درنظر نگرفته.

بنابراین:

بعضی حیوانات غیرانسان هستند غلطه چون همه حیوانات غیرانسان هستند.

بعضی غیر انسان‌ها حیوان هستند هم طبق سوال غلطه چون همه غیرانسان‌ها حیوان هستند.

هر حیوانی غیر انسان است درسته چون این دو مجموعه اشتراکی ندارن.

هیچ غیر انسانی حیوان نیست هم غلطه چون همه غیرانسان‌ها حیوان هستند.

پس ۳ تا غلط داشت.

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

همه غیرانسانها حیوان نیستند. مثل: سنگ، چوب، رودخانه، کوه، اتوموبیل و . . . .

-
١ ماه پیش

برای یافتن پاسخ صحیح  برای این گونه پرسش ها بهتره که از مثال نقض  استفاده کنید:

۱: بعضی حیوان ها غیر انسان هستند : همه  حیوان ها ،غیر انسان هستند.مانند: مورچه،فیل،گنجشک و ... پس این جمله نادرست یا همون  کاذب هست.

۲: بعضی غیر انسان ها حیوان هستند: این جمله درست هست. چون اجسام  (مثل :سنگ،چوب،آب و ....) هم غیر انسان هستند و هم  حیوان نیستند.

۳: هر حیوانی غیر انسان است:  تمام حیوانات (مثل : ملخ،کبوتر،آهو و ...) غیرانسان هستند. پس این جمله درست است.

۴: هیچ غیر انسانی حیوان نیست :این جمله نادرست  یا همون کاذب هست.زیرا غیرانسانهایی مانند : پروانه،عقاب،پلنگ و ... علاوه براینکه غیرانسان هستند، حیوان نیز هستند.

٢٢٣,٩٥٥
طلایی
٧٤
نقره‌ای
٩٦٦
برنزی
١,٠٠١
تاریخ
١ ماه پیش

ادیت : در سوال کنکور دو محمول ما غیر انسان و حیوان بود. نسبت بین این دو محمول عموم و خصوص من وجه هست و قصیه منفصله ما درست و نوعش مانعه الرفع هست‌.

در سوال شما دو محمول ما انسان و حیوان هست. بین این دو محمول نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار هست. در نتیجه قضیهٔ منفصله باطل است زیرا در قضیه منفصله نسبت میان محمول ها باید یا من وجه باشد یا تباین.(من وجهی که حالت سومی نداشته باشد، یعنی یا الف یا ب یا هم الف و هم ب. اگر حالت ج نیز در عالم ممکن باشد همچنان قضیه منفصله باطل است).

غیر انسان و حیوان همین حالتِ صحیح است. یعنی حالت سومی برای یک شی وجود ندارد. یا غیر انسان است یا حیوان ولا غیر.

تاریخ
١ ماه پیش

با موبایل از دفترچه و صفحه مد نظر عکس بگیرید و هنگام ارسال پاسخ از طریق ( ( بارگذاری عکس ) ) اون رو همراه با توضیح متنی خود ارسال کنید.

-
١ ماه پیش

پاسخ شما