پرسش خود را بپرسید

معنای درست واژه applies

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٦٩

This article in the newspaper applies to the discussion we had this morning.

معنی درست جمله کدوم میشه(در واقع واژه applies ) 

این  بند تو روزنامه بحثی که صبح داشتیم رو  صدق میکنه یا 

این  بند تو روزنامه  به بحثی که صبح داشتیم  مربوطه

٨٢٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٩

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

این مقاله در روزنامه 

- مربوط به بحثی میشه که صبح داشتیم

- شامل حالِ بحثی میشه که صبح داشتیم

- در رابطه با بحثی است که صبح داشتیم

- در برگیرنده‌ی بحث صبحمونه

- مصداقی از بحث صبحمونه

٢١,٠٧٥
طلایی
١٩
نقره‌ای
٤٠٥
برنزی
١٥٩
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما