پرسش خود را بپرسید

ترجمه‌ی freaking در عبارت زیر

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٤٧

It will improve you so freaking fast

٨٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٦

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

(جهت تاکید بیشتر از این کلمه استفاده شده)

این کار  خیلی سریع باعث رشد و پیشرفت شما خواهد شد.

١,٨٤٥
طلایی
٢
نقره‌ای
٤٢
برنزی
٦
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما