پرسش خود را بپرسید

ترجمه‌ر وان جمله‌ی It looks as if the weather is turning really nasty

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٥٩

It looks as if the weather is turning really nasty

٤٦٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢١

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اینطور که بنظر میرسه هوا داره خراب میشه

١,٥٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٦
تاریخ
٣ هفته پیش

اینطور که پیداست، قراره هوا خیلی بد بشه

٣,١٠٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٨
برنزی
١٦
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما