پرسش خود را بپرسید

ترجمه‌ی there در جمله‌ی زیر

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٧٤

All the royal family are now poisoned and Hamlet tells his friend that there must be a new king.

٧٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٥

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

برای دریافت بهتر  زبانهای دیگر، نخست باید شناختی راست از واژه ها و دستور زبان خود داشت.

در بیشترین زبان ها (بجز عربی)    یکی واژه  « است » و یکی «هست» داریم. ( در عربی واژه «است» ندارند).

شوربختانه در فارسی هم که بیشترین واژه های آن عربی است، در گفته ها و نوشته ها هنگامی که باید بگویند «است» میگویند «هست» که این خود نادرست است ولی خب فارسی، فارسی است و دیگر پارسی نیست.

در هر رو All the royal family are now poisoned and Hamlet tells his friend that there must be a new king.

به همه خانواده شاهی زهر خورانده شده و هَملِت به دوست خود گوید که آنجا باید پادشاهی نوین باشد (داشته باشیم یا بداریم).

زبان انگلیسی اگرچه امروز جهانی است ولی یکی از بدترین و بی سر و ته ترین زبانهای در جهان است.

اکنون در پیوند با پرسش بالا نخست نمونه ای دیگر می آورم:

? Pink Floyd: Is there anybody out there

آیا در  آن بیرون کسی آنجا است؟

برگردان واژه به واژه:  است (هست) آنجا کسی در  آن (آنجا) بیرون؟

سخنگو (خواننده) چون خود در زندان همبودگاه (جامعه) خود است، از پشت دیوار یا زندان خود می پرسد که آیا در آنسوی دیوار کسی آنجا است (هست)؟

در اینجا ایز )is) به تنهایی چَمِ «است» را دارد ولی به همراه (there)بگونه ای  چم « آنجا هست » میگیرد، چرا که «است» هم از ریشه «هست» است.

است و هست:

او پزشک «است » و اکنون در خانه خود« است».

 اینجا «در خانه خود است» میگوید که او در خانه نشسته، خوابیده و یا ایستاده است و همزمان هم او آنجا هست (موجود است = هست است). اینجا می بینیم که فارسی چگونه نارسا (ناکامل) است. 

« است : اَستم » ینی در جایی ایستاده، خوابیده، نشسته یا در انجام کارم.

استم، استی، است

استیم، استید، استند

من از این هستی هستم (بودن من = موجودیت من از این هستی ست.

من در این هستی استم ( من در جایی از این هستی ایستاده، نشسته، خوابیده یا بر سر کارم).

تو دلباخته ی او استی

تو از اِشغ اوست که تا کنون بوده و هستی

٣٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٥
تاریخ
٤ ماه پیش

ترجمه‌ کلمهٔ "there" در این جمله به فارسی، "وجود دارد" است. این کلمه برای تأکید بر وجود چیزی یا کسی استفاده می‌شود.

در این جمله، کلمهٔ "there" به وجود یک پادشاه جدید اشاره دارد. بنابراین، ترجمهٔ این جمله به فارسی می‌تواند به این صورت باشد:

"حالا تمام اعضای خانواده سلطنتی مسموم شده‌اند و هملت به دوستش می‌گوید که باید یک پادشاه جدید وجود داشته باشد."

٦٧,٩٥٩
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٤
برنزی
٨١٢
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما