٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣١ بازدید

it tastes like fag butts

١ ماه پیش
١ رأی

Fag=سیگار butt=قسمت انتهایی مزه ته سیگار میده

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٨١ بازدید

یکی یه گربه رو اذیت کرد و گربه هم گازش گرفت. اگه بخوایم بهش بگیم 《حقت بود!》  به انگلیسی چی باید بگیم؟

٢١٧
١ ماه پیش
١ رأی

Serves you right

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٥٠ بازدید

سلام ممنون میشم راهنماییم کنید برای اسامی غیرقابل شمارش باید از فعل is استفاده کنم یا فعل are؟متشکرم

٤٩٨
٢ ماه پیش
١ رأی

با اسامی غیر قابل شمارش (uncountable nouns) از افعال مفرد استفاده می کنیم: There is  some sugar in the jar. He needs some salt. some هم برای اسامی قابل شمارش می آید هم غیر قابل شمارش There are some books on the desk. برای اسامی غیر قابل شمارش از a/an استفاده نمی کنیم فقطsome some مقداری some تعدادی مقداری برای اسامی غیر قابل شمارش 

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٧٨ بازدید
چند گزینه‌ای

The wounded hunter -------- on the ground for almost an hour when, coincidentally, he -------- by another hunter, who must have keen eyes. 

١٠,٣٥٤
٢ ماه پیش
١ رأی

زما ن جمله گذشته است و فقط گزینه چهارم هر دو قسمتش  مربوط به گذشته می باشد : گذشته کامل استمراری گذشته ساده مجهول

٢ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٤ پاسخ
٣٨ بازدید

What day of the week were you born?

٢ هفته پیش
١ رأی

این جمله مجهول گذشته  است و شکل مثبت جمله این میشود: You were born . حالت سوالی میشود: Were you born? حالا اگر یک عبارت به جمله سوالی اضافه کنیم ، این میشود: What day of the week were you born? چه روزی از هفته بدنیا آمدی؟ فرمول جمله مجهول گذشته این است: Object+ was/were+ past participle

٢ هفته پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٧ بازدید
١ رأی

این جمله گذشته ساده مجهول  است: به پسر شاه گفته شد Object+be+past participle The king's son+ was+told

٣ هفته پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٠ بازدید
١ رأی

در بعضی موارد می شود ساختار جمله را بصورت محدود تغییر داد. مثلا روی دولار آمریکا نوشته شده: In God we trust این برای تاکید بر نام خداوند است و صورت درست جمله‌این است: We trust in God

٣ هفته پیش
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
٤١ بازدید

Hamlet sees him and he knows the truth.

٣ هفته پیش
١ رأی

زمان جمله حال ساده است  .در این زمان اگر فاعل سوم شخص باشد فعل جملهs یا es سوم شخص  می گیرد : He sees him. He knows the truth. سوم شخص ها یا بصورت ضمیر  می آیند(He,she,it) یا بصورت اسامی خاص(my friend,Alex,Mary,..) سایرفاعلها نیازی به s,یا es ندارند: They see him. You know the truth.

٣ هفته پیش
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
٤٣ بازدید

Could you cut your own arm off?

٣ هفته پیش
١ رأی

 Cut off از جمله افعال چند قسمتی یا phrasal verbs است   که می‌توان مفعول را بین دو قسمت فعل قرار داد: Could you cut your arm off? اگر مفعول بصورت ضمیر باشد می‌تواند بعد از  فعل بیاید؛ Could you cut it off?

٣ هفته پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٠ بازدید

English doesn't have to be difficult

١ ماه پیش
١ رأی

بعد از افعال کمکی do,does,did فعل بصورت ساده یا همان مصدر بدون to میآید: He doesn't eat... She didn't wash They don't want... در مثال شما has to تحت تاثیر doesn't تبدیل به have to می شود. 

١ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٧٥٤ بازدید

به جای فداسرت از چه کلمه‌ ای استفاده کنیم؟

٢ ماه پیش
١ رأی

مهم نیست اشکالی نداره  خودتو ناراحت نکن بی خیال

٢ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
١٨٢ بازدید

شکل صحیح فعل  " to eat"  در جمله ی  We flew our kites after we --------------- our lunch.

٧ ماه پیش
١ رأی

had eaten این جمله گذشته کامل است یعنی فعلی در گذشته قبل از فعل دیگری انجام شود. فعل اول گذشته کامل و دومی گذشته ساده است. He went to bed after he had brushed his teeth  

٧ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٣٦ بازدید

سلام جای خالی رو با کدوم گزینه باید پر کنیم چرا؟ you can have the blue pen, ------------- you can have the red one

٧ ماه پیش
١ رأی

جواب or است ۱. برای انتخاب بین دو یا چند چیز  = or ۲. برای ربط دو جمله متضاد = but ۳.برای بیان نتیجه فعلی =so I want to write so I need a pen.

٧ ماه پیش
٠ رأی
٨ پاسخ
٣٨٣ بازدید

Roly poly معنی در آهنگ های کودکانه 

٧ ماه پیش
١ رأی

short and fat Small and round Short and plump The Roly Poly song is  a pretty and standard song that most kids have heard it before. They are easy to use repetitive motions. 

٧ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٨٢ بازدید

کدوم گزینه برای این جمله ی شرطی درسته ؟ شرطی نوع چندمه ؟ f he --------------- stronger, he --------------- you carry the piano was / could be helped were / helped  were / would help  is / would help

٧ ماه پیش
١ رأی

این جمله شرطی نوع دوم است یعنی حالتی غیر واقعی و خیالی: If he were stronger, he would help you carry the piano در حالت غیر رسمی می‌توان از was استفاده کرد. ایکاش قوی‌تر بود ولی واقعا نیست    

٧ ماه پیش
رأی
٥ پاسخ
١٦٦ بازدید

Somehow the kids took all the confusion in stride .

٩ ماه پیش
١ رأی

To deal with a problem calmly and not allow it to influence what you are doing

٩ ماه پیش
١ رأی
٦ پاسخ
٥٨٨ بازدید

معنی:  i can't say i have   مثال: A.have you heard of it  B.I can't say i have

٣٩
٩ ماه پیش
١ رأی

سوال به زمان حال کامل هست : Have+ subject+ pp جواب هم معمولا به همان زمان است: (I can't say l have (heard it آیا آن را شنیده ای؟ نمیتوانم بگویم که شنیده ام ( یعنی نشنیده ام).

٩ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٢٢ بازدید

سلام به جای  get  تو محاوره رسمی چه کلمه ای به کار ببرم ؟

٨ ماه پیش
١ رأی

بطور کلی get یعنی : 1. become 2. receive 3. arrive از این کلمات می توان در موارد رسمی تر استفاده کرد.

٨ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١١ پاسخ
٣٧٢ بازدید

Do you have a pen 'n' paper

٨ ماه پیش
١ رأی

1. Do you have a pen and paper (I want to write sth) 2.Do you have a pen and paper    (Do you have a pen and paper exam?I mean not oral exam)

٨ ماه پیش
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
١١٨ بازدید
١ رأی

I have got = I have

٥ ماه پیش
٠ رأی
٥ پاسخ
٢٠٤ بازدید

آیا میشه از used to به صورت منفی در جمله استفاده کرد؟؟اگه میشه چطور؟؟

٩ ماه پیش
١ رأی

She didn't use to have short hair

٩ ماه پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
١١٦ بازدید

سلام کسایی که بیشتر تمرکزشون روی لهجه امریکن هستش و مبتدی هستن و میخوان یاد بگیرن، داستانهایی که لهجه بریتش دارنو باید بخونن یا نه  

٦ ماه پیش
١ رأی

معمولا در موسسات زبان،   انگلیسی استاندارد تدریس می شود یعنی لهجه زیاد مهم نیست چون کتاب مورد تدریس هر دو لهجه را دارد  همانطور که برخی از   هندیها   در  امتحان آیلتس به راحتی ۷ یا ۸ می‌گیرند. در هر حال  برای مبتدیان گوش دادن به   هر دو لهجه سودمند  است در اینصورت متوجه انگلیسی افراد مختلف با لهجه های مختلف می شوند.  

٦ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
١٤٦ بازدید

  he has annually haunted the scene of the tragedy with his horse.  

١ رأی

او هر سال آن صحنه غم انگیز را با اسبش تسخیر می کند(مانند روح).

٦ ماه پیش
١ رأی
٩ پاسخ
١٩٠ بازدید
چند گزینه‌ای

معنی کدوم درسته ؟

١٢٩
٦ ماه پیش
١ رأی

گزینه دوم  صحیح است.   ساختار  جمله مجهول است  زیرا در نمی تواند خود را رنگ کند فرمول جمله مجهول: object + to be + p.p  

٦ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١١٣ بازدید

کدوم گزینه درسته ؟ terry was jealous ______ Tom’s success. A) of  B) on  C) by  D) at

٧ ماه پیش
١ رأی

A)  of  Collins dictionary

٧ ماه پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٤٤ بازدید
١ رأی

performance= عملکرد، اجرا trumps=پیشی میگیرد، اولویت دارد بر   کیفیت بر کمیت پیشی میگیرد عملکرد بر اندازه الویت دارد

٧ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٦ پاسخ
١٤٩ بازدید

"تیری در تاریکی انداختیم "  کنایه از چیه ؟

٦ ماه پیش
١ رأی

اقدام به انجام کاری، در حالیکه از نتیجه مثبت یا منفی آن مطمئن نیستیم ولی   امید به نتیجه مثبت داریم.

٦ ماه پیش
٣ رأی
٥ پاسخ
٤١٦ بازدید

حواستو جمع کن به انگلیسی؟

٤ ماه پیش
١ رأی

1. Take care 2.   Be careful 3.  Keep your eye on the ball 4. Pay attention 5. Watch yourself

٤ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٤١ بازدید

معنی perform a movement چیست ؟ 

٩,٦٥٧
٥ ماه پیش
١ رأی

یک حرکت انجام دهید یک حرکت بزنید عملی انجام دهید فعلی را اجرا کنید

٥ ماه پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٨٠ بازدید

تفاوت Coarse و Course چیست؟

١٠,٨٦٧
٤ ماه پیش
١ رأی

دوست عزیز معنای  تمام این کلماتیکه پشت سر هم پرسیدید را میتوانید با یک سرچ کوتاه پیدا کنید.

٤ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٠٦ بازدید

سلام یه سوال  مثلا تصور کنین یه نفر  شاخو شونه میکشه گنده گ زی  میکنه بعد کتک میخوره   اگه بخواد بگه غلت کردم یا گ وه خوردم باید چی بگه؟  تو  انگلیسی اصلن واسه این اصطلاحات معادلی وجود داره؟ 

٣,٠٥١
٤ ماه پیش
١ رأی

I ate humble pie

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٠٠ بازدید

Delivery options   چه معنی ای میده ؟

١٣٥
٤ ماه پیش
١ رأی

انتخاب روش تولد نوزاد طبیعی، سزارین ،..

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ٦ پاسخ
٤٧٦ بازدید

I’m going to swim. or I’m going swimming.

٥ ماه پیش
١ رأی

 هر دو عبارت صحیح است  البته با توجه به هدف شما از کاربرد انها: ۱. قصد دارم شنا کنم ۲. دارم میرم شنا

٥ ماه پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١١٣ بازدید

معنی عبارت « As the proverb goes» چیه ؟ (بعدش ی ضرب المثل اومده) توی کتاب ۱۱۰۰ واژه هستش  تشکر از بزرگوار بابت پاسخ گویی🌹🥰

٤٢٣
٥ ماه پیش
١ رأی

همانطور ی که  ضرب‌المثل بیان می‌کند همانطور که ضرب المثل می گوید

٥ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٥١ بازدید

در چه شرایطی از would و wont استفاده می شود؟

٥ ماه پیش
١ رأی

Will   و will not  صرفا برای آینده است Would   برای حال یا گذشته توجه کنید بعد از  اینها فعل بصورت ساده می‌آید I will not/won't  watch that movie. کاربرد would: ۱. برای ج ...

٥ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
١١٦ بازدید

You’d better try در اینجا try به چه معنی و better و try چه نقشی اینجا دارند؟؟؟

١,٠٧٦
٥ ماه پیش
١ رأی

You had better try had better = فعل کمکی است که به معنی بهتر است این کار را انجام دهی وگرنه عواقب شدید یا خفیف خواهد داشت بعد از آن فعل بصورت ساده می‌آید  (مصدر بدون to) 

٥ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٧٧ بازدید

talk to talks to

٤ ماه پیش
١ رأی

Talks  فقط برای سوم شخصهای  مفرد می آیدیعنی فعل, s سوم شخص می گیرد: He talks to his boss. My neighbor  talks to me. Bob   talks  to  his  neighbor. Talk to برای ...

٤ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٨٣ بازدید

معنی inquiring  در  متن زیر Thank you for inquiring about the gym. 

٤ ماه پیش
١ رأی

ممنون از پرس و جو در موردباشگاه ورزشی این تشکری است که مالک باشگاه از افرادی که اینترنتی در مورد باشگاه او تحقیق می‌کنند تا بعنوان  باشگاه مورد علاقه  اش انتخابش کنند.

٤ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
١٣٥ بازدید

مراد و منظور از savage mountain چیست و اشاره به چه دارد؟

١٨,١٨٣
٤ ماه پیش
١ رأی

قله k2 در رشته کوههای هیمالیا در شمال‌شرقی پاکستان که دومین قله بلند روی زمین است با ارتفاع 8611  متر به علت صعب الصعود بودن  و آمار تلفات بالا حین صعود،  این قله لقب " کوهستان وحشی"  را دارد.  

٤ ماه پیش
٢ رأی
٤ پاسخ
١١٥ بازدید

لولو کلمه خوبی است اما به  متنی رسمی نمی‌نشیند.

٤ ماه پیش
١ رأی

هراسی، یک سر و دو گوش

٤ ماه پیش