پرسش خود را بپرسید

به جای فدای سرت از چه کلمه یا جمله ای استفاده کنیم؟!

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
٤٧٣

به جای فداسرت از چه کلمه‌ ای استفاده کنیم؟

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

برای بیان مفهوم "فدای سرت" در زبان فارسی، می‌توانید از عبارت‌ها و جملات زیر استفاده کنید:

1. مهم نیست.

2. اشکالی ندارد.

3. ناراحت نباش.

4. نگران نباش.

5. مسئله‌ای نیست.

6. چیزی نیست.

١,٤٨٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٣
برنزی
١٢
تاریخ
٤ هفته پیش

مهم نیس

اشکالی نداره

خودتو ناراحت نکن

٢٢٥,٢٦٠
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٥
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
٤ هفته پیش

مهم نیست

اشکالی نداره 

خودتو ناراحت نکن

بی خیال

٢٩,٢٩٧
طلایی
٥
نقره‌ای
٨٥
برنزی
١٠٢
تاریخ
٤ هفته پیش

پاسخ شما