پرسش خود را بپرسید

ترجمه اصطلاح "twist someone's arm"

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٥

ترجمه اصطلاح

 "twist someone's arm"

چی میشه ؟

٤٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اصطلاح انگلیسی "twist someone's arm" به فارسی به معنای «کسی را مجبور به انجام دادن کاری کردن» است. این اصطلاح بیانگر این است که شخصی تحت فشار قرار گرفته تا کاری را انجام دهد که شاید در ابتدا مایل به انجام آن نبوده است

١٧,٤٩٥
طلایی
٢٣
نقره‌ای
٣٦٤
برنزی
١٦٧
تاریخ
١ ماه پیش

اصطلاح “twist someone’s arm” (بازوی کسی رو پیچوندن!) یعنی کسی رو وادار به انجام کاری کردن. کسی که تو “arm-twisting” مهارت داشته باشه یعنی خوب میتونه دیگران رو به انجام کاری متقاعد کنه.

٥٢٨,٢١٨
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨١٩
برنزی
٢,١٧٩
تاریخ
١ ماه پیش

To persuade someone to do something they don't want to do.

وادار کردن فردی به انجام کاری  علیرغم میلش

I didn't want to go but Linda twisted my am.

٢٩,٢٩٧
طلایی
٥
نقره‌ای
٨٥
برنزی
١٠٢
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما