پرسش خود را بپرسید

در جمله‌ی زیر چرا از is going to استفاده شده در صورتی که به نظر میاد از ،will باید استفاده میشد

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٨٩

She is going to move to a very small town

١,١٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٠

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

 be+going to زمانی استفاده میشود که از قبل برای انجام آن کار برنامه ریزی شده به معنی قراره…

به عنوان مثال I am going to go to library tomorrow.  یعنی قراره فردا به کتابخانه بروم. 

در حالیکه will برای تصمیمات ناگهانی و بدون برنامه در آینده میباشد. 

٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

Will برای تصمیم‌های لحظه‌ای و چیزی که در آینده انجام میشه استفاده میشه. To be going to به معنی قصد داشتن و برنامه ریزی از قبل به‌کار میره

١٣,٩٨١
طلایی
١٦
نقره‌ای
٢٤٠
برنزی
٣٢
تاریخ
١ ماه پیش

be going to یعنی قصد انجام کاری را دارید  که از قبل تصمیمش را گرفته ایدو برنامه ریزی کرده اید.

Wil یعنی کاری را  انجام خواهید داد .

-او قصد دارد به شهری کوچک نقل مکان کند.

-او می خواهد به شهری کوچک نقل مکان کند. 

٢٩,٩٠٥
طلایی
٦
نقره‌ای
٩٦
برنزی
١٠٢
تاریخ
١ ماه پیش

احتمالا از قبل تصمیم گرفته شده

تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما