پرسش خود را بپرسید

معنای این عبارت و اصطلاح چیست؟pleasantly surprised

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٧٧

لطفا  با مثال بگید سپاسگزارم

٨٧٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
١٢

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

به معنای احساس خوشحالی و رضایت از یک واقعه یا وضعیتی است که انتظار نداشتید ولی هنگام وقوع آن، باعث شگفتی و خوشحالی شما شده است.

تاریخ
١ ماه پیش

بطور خوشایندی غافلگیر شد

She was pleasantly surprised when her son returned from military service.

او بطور خوشایندی غافلگیر شد وقتی پسرش از خدمت سربازی برگشت.

٢٨,٨٢٩
طلایی
٤
نقره‌ای
٧٨
برنزی
١٠٢
تاریخ
١ ماه پیش

- مشعوفانه غافل گیر شدن

- بطور خوشایندی غافلگیر شدن

- غافلگیری شیرین

١٠,٩٤٣
طلایی
٤
نقره‌ای
١٧٧
برنزی
١٣٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما