پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (واژگان)

١ رأی
٣ پاسخ
١٤٤ بازدید

معنی این عبارت چیست؟  Mountain tapir  Close test & vocabulary

٨ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٠٨ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
٢٠٩ بازدید

توده ها به چه معنی هست؟روانشناسی توده ها

٨ ماه پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
١٩٧ بازدید
٧ رأی
تیک ٣٤ پاسخ
٧,١٤٤ بازدید
٣ رأی
٣ پاسخ
٢٧١ بازدید

معنی کلمه head teacher و معنی کلمه A.E doctor به فارسی چی میشه ؟؟؟

٣٥٦
٨ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
١٧٥ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٩٩ بازدید

آیا  کلمه  Catercorner apartment  میشه آپارتمان دو نبش؟ اصلا کلمه catecorner معادل دقیقش در فارسی چی میشه ؟

٨ ماه پیش
١ رأی
٧ پاسخ
٣١٣ بازدید