پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (واژگان)

٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
٣٦٨ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٢٣٣ بازدید

در یک داستان به این درجه‌ها برخوردم و نمی‌دانم بهترین معادل فارسی برایشان چیست: police constable detective constable detective sergeant detective inspector

٩ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
١٤٧ بازدید

تفاوت معنایی این سه واژه در چی هست ؟! هر سه واژه در معناهای لغزیدن و لیزخوردن استفاده میشن؟ 

٩ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٤٩١ بازدید
٣ رأی
تیک ٣ پاسخ
٤٦٨ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٥٩ بازدید

سلام دوستان معنی  Leading the inquiry into the accident Lead the discussion Lead the expedition  در سه جمله بالا چیست خیلی ممنون

٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٩٦ بازدید

آیا عبارت های کنایی با وجود اینکه هر دو جزء نقش نحوی دارند باز هم فعل مرکب هستند. مثل گردن کشیدن به معنای نافرمانی.

٩ ماه پیش
٣ رأی
تیک ٦ پاسخ
٣٤١ بازدید

سلام دوستان  معنی sacks  چیه؟  With flour sacks ?

٩ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٧٧ بازدید

دو واژۀ Affect و Effect در معنای امری چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

٩ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
٢٨٤ بازدید

از نظر معنایی فرقی دارن آیا؟ استفادشون متفاوته؟

٣٣٠
١٠ ماه پیش