پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (واژگان)

١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٠٠ بازدید
٠ رأی
٤ پاسخ
٣٧٤ بازدید

خودم هم نمیدونم که quiet  و silent چه تفاوتی دارند. چون این ها عین هم معنی میدن ولی در عین حال کاملا در جاهای مختلفی بکار میرن و بکار بردن هر یک از اینها به جای یکدیگر هم اشتباهه. علتش چیه؟ فرق این دو تو چیه؟

١٠ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٩٢ بازدید
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٦٨٢ بازدید

بدیهی است که هر دو واژگان (" Horrible "   و " Terrible ") معنای یکسانی دارند اما تفاوت در مفهوم آنها و موقعیت (جمله) های  استفاده  شده است. درواقع هر دو واژگان با  معنای یکسان در جاها  و جملات مختلفی استفاده میشود. حال دلیل این امر چیست؟ 

١٠ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٨٥ بازدید
٤ رأی
تیک ٢ پاسخ
٥٦٢ بازدید

درباره انواع واژگان در زبان فارسی، مانند اسم، فعل، صفت و غیره، توضیح دهید و نحوه استفاده از آن‌ها در جملات را بیان کنید.

١٠ ماه پیش