پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (واژگان)

١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٧٠ بازدید

آیا الفبایی در جهان ساخته شده است که بتوان با آن هر واژه ای را بدون برداشتن خودکار از روی کاغذ نوشت؟ اگر  هست کدام الفباست؟

١٠,٨٣٧
٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٠٩ بازدید

یک برابر پارسی روان و ساده برای واژه مشکل(اشکال) در گفت و گوی روزمره

٥ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٢٢٨ بازدید

درود . لطفا  بفرمایید این کلمه وایتکس آیا ایرانی است یا خیر و اینکه به چه معنی میباشد که هیچ کجا حتی اپراتورهای شرکت شمین (وایتکس) هم اطلاعی ندارند و همه متفق القول آن را به معنی سفید کننده میدانند؟

٥ ماه پیش