پرسش خود را بپرسید

تقسیم ایران توسط روسیه و انگلستان

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٧٠

بر اساس

 قرارداد1915م.

 روسیه وانگلستان چگونه ايران را بین خود تقسیم کردند ؟

٤٢٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢٩

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

منطقه شمالی به  روسیه داده شد و منطقه جنوبی به انگلستان

١٧,٩٦٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٨٦
برنزی
١١٥
تاریخ
٢ ماه پیش

دقیق تر مناطق رو شرح می دادید

-
٢ ماه پیش

پاسخ شما