پرسش خود را بپرسید

گاهشماری اوستایی ازچه زمانی درایران رایج گشت؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١١٧

گاهشماری اوستایی ازچه زمانی درایران رایج گشت؟
 

٠ %

کورش دوم

٠ %

کمبوجیه

١٠٠ %

داریوش اول

٦ پاسخ
٠ %

داریوش دوم

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣,٢٤٧
طلایی
٢
نقره‌ای
٧٦
برنزی
٦٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢١,٤٢١
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
٢٣٦
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

گزینه ی سوم . می باشد

١٠١,٨١١
طلایی
١١٢
نقره‌ای
٢٢٩
برنزی
٣٠٤
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٦٤,٣٨٣
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٥
برنزی
٥٧١
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٧٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٦
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

گاهشماری اوستایی در زمان داریوش اول (حکومت از 522 تا 486 قبل از میلاد) به عنوان گاهشماری رسمی ایران باستان تعیین شد.

قبل از داریوش اول، ایرانیان از تقویم‌های مختلفی استفاده می‌کردند، از جمله تقویم بابلی. داریوش اول تقویم اوستایی را اصلاح کرد و آن را به عنوان تقویم رسمی امپراتوری هخامنشی اعلام کرد.

گاهشماری اوستایی یک تقویم خورشیدی است که دارای 365 روز در سال و 12 ماه 30 روزه است. همچنین دارای پنج روز اضافی است که در پایان سال اضافه می‌شود.

تقویم اوستایی تا زمان فتح ایران توسط مسلمانان در قرن هفتم میلادی تقویم رسمی ایران بود.

٦٤,٧٦١
طلایی
١٠٢
نقره‌ای
٦٦٩
برنزی
٦٩٣
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما