پرسش خود را بپرسید

سوال تستی تاریخ

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٦٨

امیر کبیر در دوره صدارت با انتشار اعلامیه ای از صاحب نظران خواست تانظر خود را درباره ……………. اعلام کند .

٠ %

اعزام دانشجو به انگلستان برای تحصیل علوم و فنون

٠ %

حذف القاب و عناوین فرمایشی درباریان

١٠٠ %

اصلاح امور کشوری و لشکری

٢ پاسخ
٠ %

قطع نفوذ و سلطه ی دولت های بیگانه

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

پاسخ صحیح اصلاح امور کشوری و لشکری است. امیر کبیر در دوره صدارت خود، اصلاحات گسترده‌ای را در ایران انجام داد. یکی از مهم‌ترین این اصلاحات، اصلاح امور کشوری و لشکری بود.

امیر کبیر برای اصلاح امور کشوری، اقداماتی مانند تشکیل دارالفنون، تأسیس مدرسه نظامی، و ایجاد گمرک را انجام داد. این اقدامات، به تقویت پایه‌های اقتصادی و نظامی ایران کمک کرد.

امیر کبیر برای اصلاح امور لشکری، اقداماتی مانند اصلاح سازمان ارتش، تأسیس مدرسه نظامی، و اعزام دانشجو به خارج از کشور را انجام داد. این اقدامات، به تقویت ارتش ایران کمک کرد.

امیر کبیر در اعلامیه‌ای که در سال ۱۲۶۲ خورشیدی منتشر کرد، از صاحب نظران خواست تا نظر خود را درباره اصلاح امور کشوری و لشکری اعلام کنند. این اعلامیه، نشان‌دهنده اهمیتی است که امیر کبیر برای اصلاح امور کشوری و لشکری قائل بود.

٦٤,٦٦٣
طلایی
١٠٢
نقره‌ای
٦٦٦
برنزی
٦٩٢
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٢,٣٩٥
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٤
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما