پرسش خود را بپرسید

مرگ شاه در چه سالی بود؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٧٧

 مرگ شاه در چه سالی و در کدام کشور اتفاق افتاد؟


 

٨٠ %

1) 5 مرداد 1358 – مصر

٤ پاسخ
٠ %

2) 2 مرداد 1358 – مصر

٢٠ %

3) 5 مرداد 1359 – مصر

١ پاسخ
٠ %

4) 2 مرداد 1359 – مصر

٢,١٢٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩٣

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٢٥,٠١١
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٠
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٠,٣٢٨
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١١٤,٤٣٣
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٦٢
برنزی
٤٤٢
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما