پرسش خود را بپرسید

مشهورترین شاعر دربار غزنوی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٢٢

 مشهورترین شاعر دربار غزنوی چه کسی بوده است؟ 

٠ %

معزی

٠ %

خاقانی

٢٠ %

عسجدی

١ پاسخ
٨٠ %

عنصری

٤ پاسخ
١,١٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦٨

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١١,١٠٣
طلایی
٣
نقره‌ای
٢٤
برنزی
٣٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١,٩١٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٥
برنزی
٣٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,٠٢٦
طلایی
١
نقره‌ای
١٢
برنزی
٢٢
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما