پرسش خود را بپرسید

تاریخ درلغت به چه معناست؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١١٣

تاریخ درلغت به چه معناست؟

٠ %

تعیین وقت وقوع

١٠٠ %

زمان گذشته

٣ پاسخ
٠ %

تحلیل وقایع

٠ %

بیان وقایع

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم


 

.....

.

.

.

زمان گذشته

١٠٣,٦٦٩
طلایی
١٢١
نقره‌ای
٢٣٧
برنزی
٣١٠
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠,٧٥٩
طلایی
٩
نقره‌ای
٢٣
برنزی
٢٨٩
تاریخ
٣ ماه پیش

گزینه دوم درست است

٦٤,٤٠٣
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٥
برنزی
٥٧١
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

تاریخ در لغت به معنی زمان گذشته است.

گزینه‌های دیگر معانی دقیقی از تاریخ ارائه نمی دهند:

  • تعیین وقت وقوع: این معنی به یکی از کارکردهای تاریخ اشاره دارد، اما معنی کامل آن نیست.
  • تحلیل وقایع: این معنی به یکی از رویکردهای مطالعه تاریخ اشاره دارد، اما معنی کامل آن نیست.
  • بیان وقایع: این معنی به یکی از کارکردهای تاریخ اشاره دارد، اما معنی کامل آن نیست.
٦٥,٥٢٦
طلایی
١٠٣
نقره‌ای
٦٧٩
برنزی
٧٢٢
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما