پرسش خود را بپرسید

تست تاریخ پیش دانشگاهی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٠٢

 کدامیک ازآثارزیر،جزو آثارمنقول می باشد؟

٠ %

سرستون ها

١٠٠ %

ابزارها وسلاح ها

٣ پاسخ
٠ %

گچ بری ها ولوحه ها

٠ %

همه موارد

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,١٠٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٦
برنزی
٣٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٤٤٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١٦
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما