پرسش خود را بپرسید

تست تاریخ پیش دانشگاهی

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٥٧

 کدامیک ازآثارزیر،جزو آثارمنقول می باشد؟

٠ %

سرستون ها

١٠٠ %

ابزارها وسلاح ها

٥ پاسخ
٠ %

گچ بری ها ولوحه ها

٠ %

همه موارد

١,٤٨٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٤

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٠٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٢
برنزی
٧٦
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣١,٤٦٠
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٩٢
برنزی
٣٣٢
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٤٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٩
برنزی
٣٦
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٢٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٣٢
برنزی
٣٩
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما