پرسش خود را بپرسید

دوره ی فرمانروایی کدام شخص ، عصر طلایی ایرانیان بود

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٧٩

  براساس باورایرانیان باستان دردوره ی فرمانروایی کدام شخص ، عصر طلایی ایرانیان بود؟

٠ %

سیامک

٠ %

هوشنگ

١٠٠ %

جمشید

٧ پاسخ
٠ %

کیومرث

٢,١٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١٥

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٨,١١٠
طلایی
٥
نقره‌ای
٥٧٤
برنزی
٢٩٩
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٣١٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٩
برنزی
٣٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٠٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١٠
برنزی
٢٣
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما