پرسش خود را بپرسید

بعد از سلسله صفویه چه سلسله اي حکومت کرد ؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٨٩

 بعد از سلسله صفویه چه سلسله اي حکومت کرد ؟

٠ %

1) زندیه

٠ %

2) قاجاریه

١٠٠ %

3) افشاریه

٦ پاسخ
٠ %

4) آق قویونلو

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨٢٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٦٣
برنزی
٧٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٠,٣٢٨
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما