پرسش خود را بپرسید

جنگ جهانی اول و شاه وقت

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
٦٥

 جنگ جهانی اول ، همزمان با سلطنت کدام پادشاه بود؟

٠ %

1) مظفرالدین شاه

٠ %

2) ناصرالدین شاه

١٠٠ %

3) احمد شاه

٦ پاسخ
٠ %

4) فتحعلی شاه

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨٢٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٦٣
برنزی
٧٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٦,٠٢٤
طلایی
٢٠
نقره‌ای
٣٢٦
برنزی
١٦٣
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

سلام احمد شاه آخرین پادشاه قاجار بود که جنگ جهانی اول در دوران اون اتفاق افتاد البته دوران پادشاهی اون هم کم بود کلا زیاد مطرح نبود احمد شاه فرد ضعیفی هم بوده ؛ جنگ جهانی دومم در دوره رضاه شاه رخ میده

٢,٧٩٥
طلایی
١
نقره‌ای
٢٥
برنزی
٢٤
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

جنگ جهانی اول (از ماه اوت ۱۹۱۴ تا نوامبر ۱۹۱۸) هم‌زمان با حکومت احمد شاه قاجار بود و دولت مشروطهٔ ایران ضعیف‌ترین دوران خود را می‌گذراند.

٥٢٨,٠٤٥
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨١٨
برنزی
٢,١٧٩
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٣,٤٨٩
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
٤ هفته پیش

پاسخ شما