پرسش خود را بپرسید

کشتن دیو خشکسالی توسط شاه هخامنشی

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٥١

 نقش کشتن دیو خشکسالی توسط شاه هخامنشی درتخت جمشید، مویدکدام نگرانی ایرانیان باستان می باشد؟

٠ %

حمله دشمنان

٨٠ %

کم آبی

٤ پاسخ
٠ %

اعمال مذهبی

٢٠ %

غلبه بر دشمنان

١ پاسخ
٨٩٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٧

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

ساخت این کاخ به دست خشایارشا بزرگ آغاز شد و اردشیر یکم آن را به پایان رساند. این موضوع در سنگ نوشته ای در گوشه جنوب شرقی تالار ثبت شده است. این خشت سنگی به اندازه ۳۵ *۳۵*۵/۷ سانتی متر است و بر دو روی و یک لبه آن نوشته ای به خط میخی بابلی حک شده که برگردان آن چنین است: اردشیر شاه گوید: این خانه خشایارشا، پدر من، پی اش را ریخت، به تأیید اهورا مزدا، من، اردشیر شاه، آن را برآوردم و تمامش کردم. احتمالاً بنای کاخ در حدود ۴۷۰ پیش از میلاد آغاز و حدود ۴۵۰ پیش از میلاد تمام شده است.

طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

از کجا معلوم کتیبه های کاخ صدستون 

پادشاه هخامنشی رو نشون میده ؟

شاید اسفندیار یا تهمورس دیوبند 

یا کیکاووس رو نشون میده

١,١٢٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٦
برنزی
٣٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢١٧,٤٦٥
طلایی
٧٠
نقره‌ای
٩٢٤
برنزی
٩٧٤
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

گزینه دوم کم آبی  می باشد . 

٧٩,٥٨٣
طلایی
٦١
نقره‌ای
١٦٦
برنزی
٢٠٨
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠,٤١٥
طلایی
٩
نقره‌ای
٣٤٧
برنزی
١٧٩
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما