پرسش خود را بپرسید

نثر روان جمله ی "وظيفه روزی به خطای مَنکر نبَرد."

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١,٤٢٠

وقت بخیر .

نثر روان جمله ی  

 "وظيفه روزی به خطای مَنکر نبَرد."

٦٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣١

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

با سلام

خداوند آنقدر مهربان و بخشنده است که روزی مقرر شده  انسان را، به خاطر گناهان و زشتی‌هایی که مرتکب می‌شود، قطع نمی‌کند.

٥٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩
برنزی
٩
تاریخ
٤ ماه پیش

وظیفه به معنی مزد و حقوق است. وظیفه ی روزی، اضافه ی تشبیهی است یعنی رزق و روزی مثل جیره ومستمری است وخدا آن را به خاطر گناه کبیره هم قطع نمی کند.

تاریخ
٤ ماه پیش

روزی و نصیب  از پیش مقرر و معین  شده را  به لغزشی هر چند بد و ناشایست قطع نمیکند

١٠,٤١٧
طلایی
٩
نقره‌ای
٣٤٧
برنزی
١٧٩
تاریخ
٤ ماه پیش

یعنی [خدا] بخاطر خطاهایی که انسان میکنه رزق و روزیشو قطع  نمیکنه

٤,١٤١
طلایی
٢
نقره‌ای
٦١
برنزی
١٤
تاریخ
٤ ماه پیش

درود

و روزی ایشان را به سبب خطا ولغزشی زشت و ناشناخته قطع نمیکند

١٠,٤١٧
طلایی
٩
نقره‌ای
٣٤٧
برنزی
١٧٩
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما