پرسش خود را بپرسید

درستی یا غلطی جمله (سوال فیزیک)

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
١٧٩

این جمله درسته یا غلطه ؟

خواص شیمیایی هر اتم را تعداد نوترون های هسته تعیین می کند.

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

درود

نادرسته،

درستش ،پروتونها ست

١٥,٧٥٠
طلایی
١٢
نقره‌ای
٤٤٥
برنزی
٢١٧
تاریخ
٧ ماه پیش

نادرست ! پروتون خواص شیمیایی رو تعیین میکنه !

٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش

غلطه نوترون ها در جرم و پروتون ها و الکترون ها در خواص شیمیایی

تاریخ
٢ ماه پیش

نادرست است.
 شمار پروتونها ویژگیهای  شیمیایی اتم  را دگرگون میکنند.

شمار  الکترونها ویژگیهای یونی اتم   را دگرگون میکنند.

شمار نوترونها ویژگیهای ایزوتوپی اتم را دگرگون میکنند.

٦٥,١٢٩
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٧
برنزی
٥٧٤
تاریخ
٥ ماه پیش

نادرست

ذره‌های باردار خواص شیمیایی اتم را می‌سازند. پروتون و الکترون

١٣,٣٢٦
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٢٠
برنزی
٢٩
تاریخ
٧ ماه پیش

شمار نوترونها تنها  بر ویژگی های فیزیکی دست داره. رفتارهای شیمیایی ی اتم پیرو ارایش الکترونی الکترون هاشه که بار '-' دارن، که اون ارایش هم در گرو شمار پروتون های هسته س که بار' +' دارن و نوترون ها که باری بر دوش ندارن دستی بر ارایش الکترونی و بنابراین رفتارهای شیمیایی اتم ندارن.

٢,١١٤
طلایی
١
نقره‌ای
٣٣
برنزی
١٢
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما