پرسش خود را بپرسید

"آفتاب چیزی لب بومه" کنایه از چیه؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٦٨٥

"آفتاب چیزی لب بوم بودن" 

کنایه از چیه؟ 

٢,٢٦٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١٦
برنزی
٧٠

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

درود

نزدیک به زوال و نیستی بودن

رو به پایان بودن عمر 

١٠,٤١٧
طلایی
٩
نقره‌ای
٣٤٧
برنزی
١٧٩
تاریخ
٤ ماه پیش

به معنای اینست که رو به افول است و رو به پایان وزوال  است. کاربرد عمومی آن به مفهوم عمر آدمی و خصوصا افراد سالخورده است که معمولا خود میگویند ما آفتاب لب بام هستیم . با افراد مسن و بزرگان مهربان باشیم😊زندگی بسیار زود گذر است.

٢٠٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٨
تاریخ
٢ هفته پیش

کنایه از این که عمرانسان آنقدر که فکر می کنی به آن طولانی هم نیست کوتاه مثل آفتاب لبه بام است کنایه از زاین است عمرگران می گذرد خواهی نخواهی کوتاه و زودگذر

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش

آنچه که در بالا باشد و در لبِ یک بلندی یا بام، هردم با کوچکترین تلنگر یا یک باد به پایین می افتد.

این زبانزد (ضرب المثل) گذشته از به پایان رسیدن گزران زندگی، همچنین می تواند در پیوند با کسانی باشد که با گفته ها یا کارهایی که انجام داده اند، هردم از جایگاه خود «لب بام» به پایین بیفتند.

٢٢٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٤
تاریخ
٢ ماه پیش

یعنی دیگه آخراشه مانند یک فرد سالخورده که مرگش نزدیکه

٧٩,٥٨٣
طلایی
٦١
نقره‌ای
١٦٦
برنزی
٢٠٨
تاریخ
٤ ماه پیش

آخر عمر رسیدن

تاریخ
٤ ماه پیش

دقیقه ۹۰هر مولفه ای

یعنی چیزی به مرگ و نیستی اش  نمانده!

٢١,٢٤٨
طلایی
٧
نقره‌ای
٤٤٨
برنزی
١٩٣
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما