پرسش خود را بپرسید

کدام واژه دارای آرایه ی " جان بخشی ( تشخیص ) " است ؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٣٣

در بيت

 «به مغرب سینه مالان قرص خورشید / نهان می گشت پشت کوهساران »   

کدام واژه دارای آرایه ی " جان بخشی ( تشخیص ) " است ؟

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

قرصِ خورشید: گردیِ خورشید (خورشید گرد)

خورشیدِ قرص (قرص‌مانند): آرایه تشخیص (و استعاره مکنیه)

*نمی‌توان گفت که "قرص" تشخیص دارد چون بی‌معناست که آن را انسانی فرض کنیم؛ خورشیدِ قرص انسان‌پنداری شده و برای همین تشخیص دارد.

٨,٨٩٦
طلایی
٢
نقره‌ای
١٥٦
برنزی
٨٠
تاریخ
٣ ماه پیش

درود  خورشید  چون شخصی که سینه مالان یا سینه خیز پشت کوه پنهان میشود

سینه مالان رفتن به خورشید نسبت داده شده

١٠,٤١٧
طلایی
٩
نقره‌ای
٣٤٧
برنزی
١٧٩
تاریخ
٣ ماه پیش

خورشید تشخیص داره 
پنهان شدن  که به خورشید نسبت داده شده

طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٣ ماه پیش

سلام ؛ واژه قرص خورشید آرایه تشخیص داره چون عمل پنهان شدن رو بهش نسبت داده.

١,٠٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١٠
برنزی
٨
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما