پرسش خود را بپرسید

(نتیجه ی فوق العاده ای دارد )چی میشه؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٧٤

سلام ببخشید برای اینکه بگم(دسر درست کردن سخت است اما نتیجه ی فوق العاده ای دارد)باید چی بگم؟ میشه ترجمه کنید؟

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در ابتدا بگم که:

desert میشه بیابون با تاکید روی حرف d
dessert میشه دسر با تاکید روی s

تو لانگمن بزنید تلفظشون رو بهتر متوجه میشید

و اما ترجمه جملتون به انگلیسی:

Making dessert is hard (difficult), but it has a great result or the result is great (amazing, excellent, magnificent)

٢٩,٦٧٢
طلایی
٩
نقره‌ای
٩٩
برنزی
٧٤
تاریخ
٣ ماه پیش

Crafting desserts can be a challenging task, yet the outcome often yields an exquisite/ delightful culinary experience.

١,٨٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١٠٠
برنزی
٢٤
تاریخ
٣ ماه پیش

Making a desert  is difficult but the result is  incredible

٣,٥٠٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٢
تاریخ
٣ ماه پیش

میتونی بگی

 Making desert is difficult, but the result is amazing

٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ ماه پیش

میتونی بگی

making desert is difficult, but the result is amazing

٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما