پرسش خود را بپرسید

معنی عبارت Mountain tapir

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٠٩

معنی این عبارت چیست؟ 

Mountain tapir 

Close test & vocabulary

٣٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

تایپ کوهی

٧٧,٩٠٧
طلایی
٥٧
نقره‌ای
١٦٠
برنزی
٢٠٠
تاریخ
٣ ماه پیش

با سلام.

تاپیر کوهی، نام نوعی پستاندار است.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mountain_tapir

٢١١,٨٨٦
طلایی
٦٧
نقره‌ای
٨٩٢
برنزی
٩٥٠
تاریخ
٣ ماه پیش
عکس پرسش

https://fa.wikipedia.org/wiki/

تاپیر کوهی

٦٥,٧٠٢
طلایی
١٣
نقره‌ای
٧٥٢
برنزی
٦٢٧
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما