منو
مرتضی بزرگیان
ویژه

مرتضی بزرگیان

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٦٢,٧٩١
رتبه کل
٦٣
رتبه کل
لایک
٦,٤٠٣
لایک
دیس‌لایک
٨١١
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٢,٦٧٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦٣
لایک
لایک
٦,٣٩٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨١١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١١٥
امتیاز
رتبه در بپرس
١٥٦
لایک
لایک
٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠
تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٠١

اصلاح کردن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٧٨

ماهیت

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥٤

شاخ مجازی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦٢

یک مشکل یا مانع موقتی یا جزئی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦٠

عصب شناختی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.