ترجمه‌های مرتضی بزرگیان (٢)

بازدید
٥٧
تاریخ
٢ ماه پیش
متن
Many analysts think the dollar is on an uptrend.
دیدگاه
٠

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که ارزش دلار روندی صعودی در پیش دارد.

تاریخ
٢ ماه پیش
متن
Racal Electronics shares have been in a strong uptrend.
دیدگاه
٠

۱. سهام شرکت راکال الکترونیک مدتی است که با رشد زیادی روبرو بوده است.