پرسش خود را بپرسید

معنی plethysm توی کلمه plethysmography چیه؟

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١١٢

معنی plethysm توی کلمه plethysmography چیه؟

ریشه کلمه...

٥٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Plethysm  یعنی اندازه گیری تغییرات حجم اندام های بدن 

plethysmography  یعنی روش و تکنیک اندازه گیری تغییرات حجم اندام های بدن

plethysmograph  یعنی ابزار و وسیله اندازه گیری تغییرات حجم اندام های بدن

درضمن، این واژه ها ریشه یونانی دارند. مثل Geography و  Democracy و Economy و  Philosophy و Mythology و  غیره. جالبه که موقع تلفظ هم وزن همدیگه هستند

١١٩,٢٩٩
طلایی
٦٦
نقره‌ای
٢٦٢
برنزی
٢٤٤
تاریخ
٥ ماه پیش

“Plethysmography” is a medical term that refers to a technique used to measure changes in volume in different areas of the body, especially as caused by changes in blood pressure. It can be used to detect changes caused by blood flow and help doctors determine if there is a blood clot in the arm or leg. It can also be used to calculate the volume of air the lungs can hold and help diagnose lung disease.

"پلتیسموگرافی" یک اصطلاح پزشکی است که به تکنیکی اطلاق می شود که برای اندازه گیری تغییرات حجم در نواحی مختلف بدن به ویژه در اثر تغییرات فشار خون استفاده می شود. می توان از آن برای تشخیص تغییرات ناشی از جریان خون استفاده کرد و به پزشکان کمک کرد تا تشخیص دهند که آیا لخته خون در بازو یا پا وجود دارد یا خیر. همچنین می تواند برای محاسبه حجم هوایی که ریه ها می توانند در خود نگه دارند و به تشخیص بیماری ریه کمک کند، استفاده شود.

٢٠٣,٥٥٣
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٢,٧٧٠
برنزی
١,٤٤٠
تاریخ
٥ ماه پیش

“Plethysm” is a term used in mathematics, specifically in algebra and representation theory. It refers to an operation on symmetric functions that was introduced by Dudley E. Littlewood.

"پلتیسم" اصطلاحی است که در ریاضیات، به ویژه در جبر و نظریه نمایش استفاده می شود. این به عملیاتی بر روی توابع متقارن اشاره دارد که توسط دادلی ای. لیتل وود معرفی شد.

٢٠٣,٥٥٣
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٢,٧٧٠
برنزی
١,٤٤٠
تاریخ
٥ ماه پیش

plethysm اینجا یعنی تغییر حجم. ریشه اش هم یونانیه.

plethysmography یعنی سنجیدن تغییر حجم، آزمایشی است که تغییرات حجم را در قسمت های مختلف بدن اندازه گیری می کند. این آزمایش ممکن است برای بررسی لخته شدن خون در بازوها و پاها انجام شود،  برای اندازه گیری میزان هوای موجود در ریه ها. و همچنین برای بررسی علل اختلال نعوظ در  آلت تناسلی مردان  انجام می شود.

٣٢,٩٤٤
طلایی
٢٤
نقره‌ای
٣٩٠
برنزی
٢١٩
تاریخ
٥ ماه پیش

سلام.

The word is derived from the Greek "plethysmos" (increasing, enlarging, becoming full), and "graphein" (to write). Plethysmograph.

تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما